Skip to content
Totalentreprise

E39 Lyngdal øst – Lyngdal vest

Nye Veier signerte utbyggingskontrakt med Implenia/Stangeland (JVIS) i slutten av oktober 2021. Med seg på laget har JVIS Omega Holtan og Sweco som rådgivere, begge selskapene har bistått JVIS gjennom tilbudsfasen og i etterfølgende konkretisering, klargjøring og optimalisering, frem til signert utbyggingskontrakt med Nye Veier.

Prosjektet har kontraktsverdi på 2,9 milliarder kroner eksklusive mva, og den cirka 11 kilometer lange strekningen går fra Herdal til Røyskår, og dimensjoneres for fartsgrense 110 km/t.

 

Omega Holtans arbeidsomfang er modellbasert detaljprosjektering av hele det elektrotekniske anlegget i prosjektet, bestående av to lange tunneler og flere bruer. Veien etableres i krevende, kupert terreng, samt krysning av elva Lygna i høy bru. Anbudskonkurransen ble gjennomført som prestasjonsinnkjøp (BVP), som om vektlegger leverandørens kompetanse og prestasjon opp mot pris.

 

«Vi er veldig godt fornøyde med å ha landet dette prosjektet sammen med JVIS og Sweco. Det har vært en lang og intensiv tilbudsfase, hvor alle deltagerne utfordret hverandre til å komme med de beste løsningene totalt sett i prosjektet. Veldig gøy å realisere prosjektet som nå går til produksjon i prosjekteringsfasen. Selskapene har jobbet sammen også tidligere og kjenner hverandres behov, noe som er en stor fordel, spesielt i større prosjekter.

Jeg er stolt av å se at våre strategier lykkes og at vi vinner på kvalitetskriterier som gir merverdi i tilbudsfase, og gir trygghet for våre kunder.» sier daglig leder i Omega Holtan, Ragnar Holtan.

 

Nylig tildelte JVIS også kontrakt for bygging av det elektrotekniske anlegget til elektroentreprenør. Det var Aventi Installation AS som til slutt ga det beste tilbudet vektet mellom pris og kvalitetskriterier.

Omega Holtan og Aventi Installation vil dermed jobbe tett sammen i prosjektet fremover.

 

«Aventi Installation og Omega Holtan vil fremover jobbe tett gjennom detaljprosjekteringsfasen for å sikre de beste løsninger og god byggbarhet i prosjektet.  Muligheter for optimaliseringer vil vurderes og anlegget skal oppfylle strenge krav til robusthet, oppetid og lavt energibruk. Kvalitet og sikkerhet for trafikanten er viktige elementer for å oppnå prosjektets mål. Vi er en del av at sterkt team, som nå går i gang med det viktige arbeidet i å realisere E39 Lyngdal øst – Lyngdal vest» sier leder i Aventi Group, Terje Hundere.

 

Faktaboks Prosjekt

Korridoren gjennom Lyngdal kommune er om lag ti kilometer lang. Strekningen starter med planfritt kryss i Herdal i øst, og går vestover til planlagt kryssløsning på Røyskår. Parsellen er planlagt som fire felts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Veien skal etableres i krevende, kupert terreng. Anlegget vil bestå av flere tunneler og broer, og bro over elva Lygna. Arbeidsfellesskapet Implenia Norge AS og Stangeland Maskin AS startet anleggsarbeidene i oktober 2021. Forventet ferdigstillelse av prosjekt i 2025.