Skip to content
Alt innen elektrokompetanse

Eltakst

Eltakst og tredjepartsvurdering av elektriske anlegg

Omega Holtan utfører taksering og tredjepartsvurdering av elektriske anlegg over hele landet. Vi bistår i saker hvor målet er å avdekke tilstand opp mot referansenivå, utarbeide kostnadskalkyler for utbedring eller erstatningsutbetaling ved skader, feil eller mangler på tekniske anlegg.

Omega Holtan takserer tekniske anlegg i alle typer industrianlegg, næringsbygg, kontorbygg, landbruksinstallasjoner og privatboliger. Våre takstingeniører er sertifisert i henholdt til NEK 405-20: Skadetakst, tilstands- eller tredjepartsvurdering av elektriske anlegg.

Skadetaksering av elektriske anlegg

Skadetakst utføres når det meldes en skade på et elektrisk anlegg eller tilkoblet utstyr. Våre takstingeniører foretar en uavhengig vurdering av hva som kreves for at anlegget skal bli gjenopprettet til tilstanden det hadde før skaden inntraff. Vi vurderer forsikringsvilkår, sikkerhetsforskrifter, latente påbud og øvrige relevante krav som kan påvirke sluttresultatet, og vi utarbeider kostnadsberegning for utbedring. Skadebegrensning vurderes på stedet.

Naturskade på tekniske anlegg

Ved naturskade på tekniske anlegg eller tilkoblet utstyr, utarbeides en rapport med tilstrekkelig informasjon til Norsk Naturskadepool. Våre spesialister besiktiger skaden og utarbeider en objektiv takstrapport som beskriver skadeårsak og årsakssammenheng, samt skadens omfang og hvilke tiltak som kreves for at anlegget gjenopprettes til tilstanden før skaden. Vi utarbeider også kostnadsberegning for utbedring. Skadebegrensning vurderes på stedet.

Tvistesaker ved tekniske anlegg

Våre ingeniører kan bistå med uavhengig vurdering ved tvistesaker relatert til elektriske og maskintekniske anlegg. Vi omforenes om mandat, utfører en kvalitetskontroll av det elektriske anlegget og presenterer deretter en objektiv vurdering av tilstanden og eventuelle kostnadsestimat. Vi bistår også som partsrepresentant, sakkyndig vitne, rettsoppnevnt sakkyndig eller som fagdommer i retten.

Eierskifte og feil ved elektriske anlegg

Vi bistår boligselgere og boligkjøpere i reklamasjonssaker angående feil og mangler ved det elektriske anlegget. Våre takstingeniører foretar en objektiv tilstandsanalyse, og utarbeider rapport basert på det elektriske anleggets tilstand med løsningsforslag og kostnadsestimat. Vi innhenter også pristilbud på utførelse ved behov. Ved rettslig tvist bistår vi som fagstøtte, partsrepresentant, sakkyndig vitne, rettsoppnevnt sakkyndig eller som fagdommer.

Tilstandsanalyse og levetidsbetraktninger

Elektriske anlegg har en begrenset levetid. Vi utfører tilstandsanalyser hvor vi vurderer nåværende tilstand ved anlegget mot hva som er den forventede tilstanden og kommende utbedringsbehov. Basert på analysen vil vi kunne utarbeide portefølje og vedlikeholdsbudsjett for de tekniske anlegg.

Regress

Vi bistår i regressaker og utarbeider grunnlag for regress. Vi vurderer skade og årsakssammenheng, samt utarbeider dokumentasjon på ansvarsforhold. Videre bistår vi ved rettslig tvist som fagstøtte, partsrepresentant, sakkyndig vitne, rettsoppnevnt sakkyndig eller som fagdommer.

Trenger du profesjonell bistand med eltakst?

Ring oss på tel: 33 34 99 99

eller send oss en epost til: post@omegaholtan.no

Kontrolltjenester

Les mer om kontrolltjenester her.

Kontrolltjenester