Skip to content
Alt innen elektrokompetanse

Termografering

Elektrotermografering

Elektrotermografering forebygger brann og tekniske feil i elektriske anlegg. Våre NEK 405-sertifiserte termografører utfører oppdrag over hele landet.

Termografering med IR-kamera. Oppdager varmgang i blant annet eltavler og fordelinger og kan hindre branntilløp.

Hva er elektrotermografering?

Termografering er en metode som brukes for å oppdage varmgang i elektriske anlegg og utstyr. Kontrollen utføres når anlegget er i drift.

Våre spesialister bruker et termografikamera, et instrument med infrarød teknikk, som omdanner infrarød stråling (IR-bilder) til vanlige bilder. Det er ved hjelp av disse bildene at vi avdekker temperaturvariasjoner i det elektriske anlegget. En unormalt høy temperatur vil bli sett på som et avvik, og IR-bildet vil deretter bli analysert av våre spesialister.

Flere forsikringsselskap krever at det foretas regelmessig termografering av elektriske systemer og installasjoner, eller innrømmer rabatt på forsikringen når dette er gjort.

 

Kontroll av el-tavler og utstyr

Brann og driftsstans som skyldes feil i det elektriske anlegget kan forebygges ved å innføre jevnlig termografering og el-kontroll. Dette bidrar til å:

  • Oppdage varmgang i koblinger
  • Avdekke komponentfeil
  • Registrere feilbelastning
  • Forebygge brann i el-tavler

Termografering utføres enten som en del av elkontroll eller som en selvstendig kontroll. Omega Holtan tilbyr termografering over hele landet.

Portrett av Arne Mellingsæter

Behøver du hjelp til termografering av ditt anlegg?

Kontakt oss:

Arne Mellingsæter
Mobil: 915 67 560
Epost: arne.mellingsaeter@omegaholtan.no