Kontroll og inspeksjon


Elkontroll

Elkontroll / Eltakst

Våre NEK 405 sertifiserte inspektører opererer i hele landet og vi utfører kontroll av elektriske anlegg (El-kontroll) for alle typer industrianlegg, næringsbygg, kontorbygg og landbruksinstallasjoner.
Vi utfører taksering av elektriske anlegg (eltakst) med særskilt høy kompetanse, og kan bidra i de fleste typer saker.
Les mer

landbruk

Kontroll av landbruk

En landbrukskontroll skal bestå av en kontroll av bedriftens internkontrollsystem og stikkprøver i el-anlegget.
Les mer

Internkontroll

System for internkontroll elektro

Gode rutiner med jevnlig kontroll av det elektriske anlegget kan forebygge brann og ulykker. Det gir mer effektiv drift, redusert energiforbruk, reduserte vedlikeholdskostnader og mindre risiko for skader og driftsstans.
Les mer

termografering

Elektrotermografering

Termografering er en metode som brukes for å oppdage varmgang i elektriske anlegg og utstyr. Metoden er berøringsfri og utføres når anlegget er i drift. Våre NEK 405 sertifiserte termografører utfører oppdrag i hele landet.
Les mer

Vil du vite mer?

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg.

Vil du vite mer? Vi vil gjerne snakke med deg! Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt så snart vi kan.