Stor etterspørsel etter kurs innen elektrofaget

Omega Holtan opplever en økende etterspørsel etter elektrofaglige kurs og ruster organisasjonen for dette i sine fremtidsplaner. Mange er opptatt og ønsker å ta kurs på nett når de selv vil og har tid. Omega Holtan AS har tilrettelagt for dette og jobber kontinuerlig med å tilrettelegge slik at ennå flere av kursene gjøres tilgjengelig som webkurs.

Selskapet leverer både klasseromskurs og webkurs. Se link for kursoversikt.

“Det er viktig for oss å kunne tilby en miks av webbaserte kurs og klasseromskurs. Det er ikke alle det passer for å kurses på nettet og da har vi selvfølgelig mulighet til å holde klasseromskurs ute hos bedriften, eller de kan melde seg på et av våre åpne kurs, sier kurskooridnator Hanne Holtan.

 kursavdelingen 1

Fra venstre: Senior selger og kursholder Rune M. Anderson, daglig leder Ragnar Holtan og kurskoordinator Hanne Holtan.

Hanne Holtan har langt fartstid med salg og koordinering av kurs gjennom eget selskap Jørn Holtan AS. Da Jørn Holtan AS og Omega Termografering AS fusjonerte selskapene i fjor høst ble den daværende daglige leder Hanne Holtan naturlig med videre inn i det nye selskapet, Omega Holtan AS. Hanne tar seg alltid godt av kundene og de som tidligere tok kurs hos Jørn Holtan AS får det samme tilbudet, pluss litt til, i Omega Holtan AS.

Rune M. Anderson startet hos Omega Holtan 1. januar 2015 etter å ha drevet eget selskap innen kurs og konsulentvirksomhet. Rune har lang erfaring innen salg, foredrag og kursvirksomhet. Med 15 års erfaring som termografikonsulent på lav- og høyspenningsanlegg i tillegg til hans høye kompetanse innen elsikkerhet mener vi at våre kunder vil ha stor glede av det.