Omegaselskapene er sertifisert som “Miljøfyrtårn

logo2008 150
Omega Engineering pos rgb 5Omega Termografering pos rgb 5Omega TDS pos RGB 5Omega Energi pos RGB 5

Gjennom året 2015 har det vært en pågående prosess for felles miljøsertifisering av ingeniørselskapene: Omega Engineering AS og Omega Termografering AS  med daglig leder Ragnar Holtan, Omega TDS AS med daglig leder Rune Hagen og Omega Energi AS med daglig leder Aage Aune.

RagnarHoltan 8
Nå gleder vi oss til utdeling av diplom fra
Tønsberg kommunes miljøfyrtårnkoordinator, 
sier prosjektleder og miljøfyrtårnansvarlig
Ragnar Holtan.

Det er derfor med stolthet og glede vi kan informerer om at alle Omegaselskapene er SERTIFISERT som “Miljøfyrtårn” fra 26.11.2015. Selskapsgruppen har i flere år hatt høyt miljøfokus og arbeidet systematisk med kontinuerlig å forbedre sine rutiner og miljøprofil. Det var derfor veldig viktig for oss å kunne sertifiseres gjennom ordningen «Miljøfyrtårn». Prosessen har bidratt til at våre rutiner blir ennå mer forankret i organisasjonen, noe som gir både miljøforbedringer og økonomiske fordeler.

Omegaselskapene har iverksatt flere tiltak for å møte kravene til Miljøfyrtårn, som i stor grad er knyttet til energibruk, avfallshåndtering, innkjøp og transport.

Gjennom en spennende og givende prosess har vi forbedret oss på en rekke områder som gir miljøgevinst i andre enden. I tillegg viser miljøsertifiseringen seriøsitet, fremoverlent organisasjon og at man er en attraktiv tjenesteyter.

 

Fakta om Miljøfyrtårn:

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Det å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.

Vi kaller det å ta miljøansvar i praksis!