Omega Holtan signerte rammeavtale med Undervisningsbygg

Oslo kommune v/Undervisningsbygg Oslo KF har signert avtale med Omega Holtan, for sertifisert elkontroll.


(fv) Elektroinspektør Ole Martin Broen og Per Christian Isdahl

Dette er del av en parallell rammeavtale som gjelder for hele bygningsporteføljen til Undervisningsbygg, inndelt i 4 soner. Det var fem tilbydere som konkurrerte og alle oppfylte kvalifikasjonskravene. I tillegg til Omega Holtan ble tre andre tilbydere tildelt hver sin sone:
– Sønnico AS
– Ingeniør Ivar Pettersen AS
– Installatøren Fredrikstad AS

Basert på Undervisningsbyggs erfaringstall og planer, anslås verdien på den parallelle rammeavtale å være i området 12 – 20 millioner kroner totalt for alle 4 soner.

Tildelingskriteriene for konkurransen var omtrent 50% pris og 50% kompetanse, med tøffe kvalifikasjonskrav omhandlende blant annet:
– Sertifiseringer i henhold til NEK 405-3 og NEK 405-4
– Kvalitetssikringssystem
– Kapasitet
– Økonomi
– Miljø
– Ingen bruk av underleverandører
– Kundeattester for tilfredsstillende utførelse av arbeidene.

Gjennom dokumentert kompetanse og erfaring, sammen med en utfyllende beskrivelse for gjennomføring, fremdrift, SHA, skole i drift og kvalitet, ville Undervisningsbygg sørge for kvalitet og ryddighet i leveransene.

«Det er veldig moro å se vekst i markedet og at de store eiendomsbesitterene setter krav til sertifisering i henhold til norm utarbeidet av Norsk Elektroteknisk Komitè (NEK). Dette har vært et langsiktig arbeid vi har deltatt i, for å sikre like konkurransevilkår, standardiserte kompetansekrav og leveranser.
Det er veldig tilfredsstillende å se at våre strategier lykkes og at vi vinner like mye på kvalitetskriterier som på pris, og dette gir trygghet for våre kunder», sier daglig leder Ragnar Holtan


Daglig leder Ragnar Holtan

Kontrakten har umiddelbar oppstart og vil gjennomføres i tråd med detaljert utarbeidet fremdriftsplan.

«Kontrakten med Undervisningsbygg er meget viktig for oss, og et resultat av en langsiktig satsning i avdeling Kontroll i Omega Holtan. Som stor aktør i markedet er vi avhengig av å lande avtaler med de store eiendomsbesitterene.
Vår avdeling er rigget for å håndtere de store eiendomsbesitterene, samtidig som det gjør oss konkurransedyktige at vi har omkring 10 000 kunder fordelt rundt i Norge og Norden. Stor kundemasse gir oss muligheten for å ha god logistikk og effektiv oppdragsgjennomføring», sier avdelingsleder i Omega Holtan, Mona Jentoftsen.

Kurs
Avdelingsleder Mona Jentoftsen

Faktaboks Undervisningsbygg
Undervisningsbygg Oslo KF er et foretak eid av Oslo kommune som skal utvikle, bygge, drifte
og vedlikeholde skolebygg. Foretaket er Oslos største eiendomsforvalter med ca.
1,36 millioner kvadratmeter fordelt på 177 skoler og 750 bygninger. 83 000 elever og 13 000
ansatte er daglige brukere av Undervisningsbyggs lokaler.

Faktaboks Omega Holtan
Omega Holtan AS er en landsomfattende kompetansevirksomhet innen elektroteknikk, med hovedfokus på markedene:
• Kontroll, termografering og internkontroll elektro
• Prosjekt og prosjekteringstjenester
• Kurs og konsulentvirksomhet
Selskapet har mange års erfaring innen faget og besitter en betydelig kompetanse innenfor et fagfelt som får stadig større fokus.
Selskapet ble etablert i 1985 og har hovedkontor i Tønsberg i tillegg til avdelingskontorer i Sør-Trøndelag, Oppland, Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark og Vest-Agder.
Selskapet innehar Nemko og DNV-sertifiseringer.