Omega Holtan på BFO-uka – Bransjens møteplass for et fremtidig brannsikkert samfunn!

Brannfaglig Fellesorganisasjon arrangerer for første gang «BFO-uka», som skal bli hele bransjens møteplass for et fremtidig brannsikkert samfunn!

Omega Holtan er representert!
Arne Mellingsæter står på stand og vil informere om våre brannforebyggende tjenester som elkontroll, termografering og internkontroll elektro.

 

Bedre brannvern for liv, miljø og verdier er en rød tråd gjennom hele «uka», og det er sentrale temaer som blir belyst:

  • Brannsikring i byggeprosessen, fra tegnebrett til ferdig bygg
  • Større og høyere byggverk i massivtre
  • Hva betyr ventilasjonsanlegg for en brannutvikling?
  • Kan vi benytte heis til evakuering i fremtiden?
  • Risiko og pålitelighet ved nye og innovative løsninger
  • Er brannvesenet forberedt på utviklingen?

Omvisning og foredrag hos RISE Fire Research, et av verdens fremste forsknings- og testinstitusjoner, er også del av programmet.