Omega Engineering prosjekterer på E16 Sandvika–Wøyen

OversiktskartE16

Les mer på Statens veivesens nettsider og se video på denne linken: http://demo.baezeni.com/E16/

Sammen med vår samarbeidspartner, er vi nå i full gang med elektro og SRO-prosjekteringen for delstrekningen E16 Sandvika–Wøyen.

Prosjektet startet med bygging i februar 2015. Første del er Bjørnegårdtunnelen, der Vegvesenet er i gang med sprengningsarbeider og annet arbeid knyttet til bygging av tunnelen. Neste del blir strekningen Rud- Vøyenenga, som starter opp etter sommeren i år.

Prosjektet finansieres delvis med statlige midler, og med midler fra Oslopakke 3.

  • Strekningen fra Sandvika til Wøyen skal bygges som en firefelts motorveg. Lengden er ca 3,5 km.
  • Trafikken på E16 var i 2010 ca 35.000 kjøretøy pr døgn mellom Kjørbo og Bærumsveien. Trafikken avtar ved Bærumsveien og Lommedalsveien og er ca 12.000 kjøretøy pr døgn ved Vøyenenga.
  • Foreløpig kostnad for ny E16 Sandvika – Wøyen er beregnet til 3,8 mrd (2013)
  • Prosjektet, som inkluderer ferdigstillelse av Sandvika ring, er anslått å stå ferdig i 2020.

Mer informasjon: http://www.vegvesen.no/Europaveg/E16Barum