Omega Engineering feirer 30 år

Tom Ragnar

På bildet fra venstre, Styreleder Tom Andersen og Daglig leder Ragnar Holtan

Aktiviteten hos selskapet, som ble stiftet i Tønsberg i 1985 og feirer 30-årsjubileum i april, var i de første årene kun rettet mot elektroautomasjon innen olje- og gassektoren. Selskapets ferd og utvikling er en historie om trofaste kunder, spesialisering og en bevisst strategi om ikke å vokse seg for store.

Les hele atikelen fra Vestviken 24 her: http://www.vestviken24.no/__Vi_har_valgt___ikke_bli_store-5-83-5855.html