Nyheter

NEK meddelelser nr.235

Nytt nummer av NEK Meddelelser er nå lagt ut på NEK`s hjemmesider www.nek.no  med informasjon om nye prosjekter til avstemming og nye normer. Dere finner dem ved å klikke på Menu, Aktuelt og Meddelelser, eller ved å klikke på linken under: https://www.nek.no/aktuelt/meddelelser/  

Les mer

Ny NEK 399 for alle bygg

Ny NEK 399 er nå publisert av Norsk Elektroteknisk Komitè! NEK 399 omhandler tilknytning mellom sluttbrukers elanlegg og ekomnett mot tilsvarende allment nett. Normen spesifiserer krav til utforming av tilknytningspunkt, eierforhold, ansvar og plikter til involverte parter – og danner grunnlag for privatrettslig avtale mellom partene. Denne

Les mer

Nye NEK 399:2018

NEK forventer at nye NEK 399:2018 – Tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett blir klar for lansering i starten av mars. NEK 399 har vært etterlyst i næringen i lang tid og NEK er derfor glad for den nærstående ferdigstillelsen. – NEK 399 lansering er timet bra i

Les mer

NEK meddelelser nr. 234 ute nå

Nytt nummer av NEK Meddelelser er nå lagt ut på NEK`s hjemmesider www.nek.no med informasjon om nye prosjekter til avstemming og nye normer. Dere finner dem ved å klikke på Menu, Aktuelt og Meddelelser, eller ved å klikke på linken under: Meddelelser Presentasjon av nye fastsatte normer/standarder,

Les mer

Omega Holtan signerte rammeavtale med Undervisningsbygg

Oslo kommune v/Undervisningsbygg Oslo KF har signert avtale med Omega Holtan, for sertifisert elkontroll. (fv) Elektroinspektør Ole Martin Broen og Per Christian Isdahl Dette er del av en parallell rammeavtale som gjelder for hele bygningsporteføljen til Undervisningsbygg, inndelt i 4 soner. Det var fem tilbydere som konkurrerte

Les mer

Det brenner ikke – minutt for minutt

Det brenner ikke! Sakte-TV tas til nye høyder. Live feed fra Brannvernforeningens webkamera, montert på fasade. “Det brenner ikke – minutt for minutt” Forebyggende arbeid hjelper Hvorfor brenner det ikke? – På grunn av dyktige ingeniører og fagfolk, som prosjekterer, bygger og vedlikeholder anlegg med lav brannrisiko!

Les mer

NEK Meddelelser nr. 233 ute nå!

Presentasjon av nye fastsatte normer/standarder, publikasjoner og høringer I NEK`s meddelelser, som publiseres hver måned, presenteres nye fastsatte normer fra CENELEC, samt prEN og prHD prosjekter som er til votering. Videre listes nye publikasjoner fra IEC, samt eventuelle nye norske normer. Alle IEC-normene implementeres som «NEK IEC»

Les mer

Rammeavtale signert med Hafslund Nett

Hafslund Nett AS har signert avtale med Omega Holtan, for termografering av trafostasjoner. Omega Holtan vant dermed leveransen i konkurranse med flere andre tilbydere. Omega Holtan har tilbudt sine tjenester innen termografering av transformatorstasjoner. Oppdraget skal gjennomføres etter en nøye planlagt fremdriftsplan og omfatter flere stasjoner i

Les mer

Julen 2017

Les mer

Det er nå publisert nye normer i NEK 405-serien

Nye normer i NEK 405-serien er nå publisert:   –          NEK 405-3:2014/Tillegg B:2017: Elkontroll i driftsbygninger i landbruk og veksthusnæringen Dette tillegget skal brukes ved elkontroll i driftsbygninger i landbruket eller veksthus, gitt at bruk av tillegget er avtalt mellom partene. Tillegget inngår som del av NEK

Les mer

Behov for faglig påfyll? Se vår nye kurskatalog for våren 2018

Kurskatalog  

Les mer

Har deres virksomhet hjertestarter og kjenner dere krav til bruksopplæring?

Regelverk for legfolks bruk av hjertestarter Nær 100 ganger så mange mennesker rammes av plutselig hjertestans sammenlignet med antallet som hvert år omkommer i brann i Norge. Innsats de første minuttene mens ambulansen er på vei kan være avgjørende. Mange virksomheter ønsker derfor å etablere lokal beredskap

Les mer

NYHET: Eksamensforberedende kurs for elektroinstallatørprøven / installatørprøven!

Dette kurset er for deg som kvalifiserer til elektroinstallatørprøven / installatørprøven, og som ønsker en kompetanseheving i forkant av eksamen. I kurset gjennomgår vi også informasjon knyttet til det praktiske rundt gjennomføringen av prøven. Kursinnhold Relevant regelverk Rollen som faglig ansvarlig Manuell prosjektering Risikovurdering Elsikkerhet Tidligere eksamensoppgaver

Les mer

Bistand for oppfyllelse av maskinforskriften

Omega Holtan bistår Maskinleverandør for å sikre at leveransen oppfyller kravene satt i Forskrift om maskiner (maskinforskriften). Vi kan bistå i deler av prosessen, eller stå som Maskinleverandør og ta totalansvar for å utstede samsvarserklæring iht vedlegg IIA eller IIB. Med en maskin menes: – en enhet

Les mer

Lansering av nytt konsept; Brannsikkerhetsrapporten

Lansering av nytt konsept; Brannsikkerhetsrapporten       Brannsikkerhetsrapporten er et nytt konsept hvor alle faktorer som bidrar til brannsikkerheten for et bygg, er satt i et helhetlig system. Tidligere har bygningseiere måtte forholde seg til ulike leverandører for å få en komplett løsning. Det er Norsk brannvernforening gjennom sitt

Les mer

Ny vegnormal: Håndbok N601 Elektriske anlegg

Håndbok nå publisert: Håndbok N601 Elektriske anlegg – Vegnormal   «Håndbok N601 Elektriske anlegg» er en vegnormal utgitt av Statens Vegvesen Vegdirektoratet, med hjemmel i veglova §13. Normalen beskriver krav til alle elektrisk anlegg som bygges i veganlegg, og gir klare krav der det anses nødvendig eller

Les mer

Høring: Utkast til ny NEK 400 Elektriske lavspenningsinstallasjoner

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel) har en henvisning til NEK 400 i veiledningen til § 10. Her omtales normsamlingen som foretrukket metode for oppfyllelse av forskriftens sikkerhetskrav. Henvisningen ble introdusert i 1998 og er siden opprettholdt. Normsamlingen inneholder oversatte internasjonale standarder, med enkelte tilpasninger foretatt av den

Les mer

Nyutgivelse av bladet Elsikkerhet – Elsikkerhet 89

Dette sommernummeret av Elsikkerhet inneholder statistikk og omtale av de elulykkene som ble rapportert inn til DSB i løpet av foregående år. Det er også i år valgt å beskrive ulykker/hendelser som ikke har medført skader og/eller sykefravær, da det ofte er tilfeldigheter som avgjør konsekvensene av

Les mer

Endringer i NEK 400:2014 – Byggevareforordningen

NEKs styre vedtok nylig en endring i NEK 400:2014, etter henstilling fra NK 64 som forvalter normsamlingen. Endringen er et ledd i tilpasningen til byggevareforordningen og har skjedd i forståelse med myndighetene. Endringene vil inngå i NEKs meddelelser for april og vil tre i kraft 1. juli

Les mer

Omega Holtan signerte ny rammeavtale for elektrokurs

Pressemelding «Omega Holtan signerte ny rammeavtale for elektrokurs» PowerTech Solutions AS har signert rammeavtale med Omega Holtan AS, for levering av kurs innen elsikkerhet, førstehjelp og varme arbeider. Inngått kontrakt gjelder for 2 år, med landsdekkende leveranse av kursene: FSE Lavspenning Førstehjelp Varme arbeider Fagkurs Webkurs Det

Les mer

Elkontroll vokser på nye områder

Elkontroll i driftsbygninger i landbruket og veksthusnæringen, samt en ny delstandard om elkontroll i fiske-, fangst- og lastefartøy er nå på trappene fra NK 219 som administrerer NEK 405-serien. NK 219 har arbeidet med de to dokumentene en tid og standardene er snart modene for høring. Offentlig høring

Les mer

NEK vil utarbeide en nasjonal ordning for eltakstmenn

Norsk Elektroteknisk Komite vil gjennom NK 219 utarbeide en standardisert sertifiseringsordning for personer som skal arbeide innen eltakst. NK219 er en norsk normkomite som forvalter standarder knyttet til organisering av kontrollforetak, personell og metoder for elkontroll i bolig og næringsbygg . Tidligere har Nemko hatt en ordning som nå

Les mer

Entra forlenger med Omega Holtan

ENTRA ASA med datterselskaper har signert ny rammeavtale med Omega Holtan AS, for levering av elektrotekniske kontrolltjenester. Fra venstre: Avdelingsleder Kontroll Mona Jentoftsen, seniorinspektør Jan Kenneth Øksenvåg, Salgsleder Bjørn Auby, seniorinspektør Gunnar Sten Johansen Omega Holtan har hatt kontrakt med Entra siden 2010, og den nye kontrakten

Les mer

Stillingsannonse: Kursinstruktør-elektro

Er du vår nye kursinstruktør? Avdeling «Kompetanse» hos Omega Holtan vinner stadig kontrakter og vokser videre. Vi trenger deg som: – har stor kompetanse og innsikt i faget – ønsker å forelese innen forskrifter, regelverk, funksjon og virkemåte, elektrotekniske anlegg – har pedagogisk fremstillingsevne – vil bidra

Les mer

Stillingsannonse: Elektroinspektør, termografi og elkontroll

Er du vår nye elektroinspektør?   Avdeling «Kontroll» hos Omega Holtan har stor oppdragsmengde og trenger flere dyktige inspektører.   Vi trenger deg som har: – stor interesse og innsikt i faget – fokus på elsikkerhet – sertifikat ihht NEK405-1, NEK 405-2, NEK 405-3 – ønske om

Les mer

Omega Holtan AS

Omega Holtan as er en landsdekkende kompetansevirksomhet innen elektroteknikk. Omega Engineering AS innfusjonerte Omega Termografering AS og Jørn Holtan AS i 2016. Selskapet endret navn til Omega Holtan AS.
Lær mer om oss

Ta kontakt

Telefon: 33 34 99 99
E-post: post@omegaholtan.no
Besøksadresse: Åslyveien 19, 3170 Sem
Fakturainformasjon: faktura@omegaholtan.no
Org.nr. 937 41 6407

Nyheter