Nyheter

Rammeavtale signert med Hafslund Nett

Hafslund Nett AS har signert avtale med Omega Holtan, for termografering av trafostasjoner. Omega Holtan vant dermed leveransen i konkurranse med flere andre tilbydere. Omega Holtan har tilbudt sine tjenester innen termografering av transformatorstasjoner. Oppdraget skal gjennomføres etter en nøye planlagt fremdriftsplan og omfatter flere stasjoner i

Les mer

Julen 2017

Les mer

Det er nå publisert nye normer i NEK 405-serien

Nye normer i NEK 405-serien er nå publisert:   –          NEK 405-3:2014/Tillegg B:2017: Elkontroll i driftsbygninger i landbruk og veksthusnæringen Dette tillegget skal brukes ved elkontroll i driftsbygninger i landbruket eller veksthus, gitt at bruk av tillegget er avtalt mellom partene. Tillegget inngår som del av NEK

Les mer

Behov for faglig påfyll? Se vår nye kurskatalog for våren 2018

Kurskatalog  

Les mer

Har deres virksomhet hjertestarter og kjenner dere krav til bruksopplæring?

Regelverk for legfolks bruk av hjertestarter Nær 100 ganger så mange mennesker rammes av plutselig hjertestans sammenlignet med antallet som hvert år omkommer i brann i Norge. Innsats de første minuttene mens ambulansen er på vei kan være avgjørende. Mange virksomheter ønsker derfor å etablere lokal beredskap

Les mer

NYHET: Eksamensforberedende kurs for elektroinstallatørprøven / installatørprøven!

Dette kurset er for deg som kvalifiserer til elektroinstallatørprøven / installatørprøven, og som ønsker en kompetanseheving i forkant av eksamen. I kurset gjennomgår vi også informasjon knyttet til det praktiske rundt gjennomføringen av prøven. Kursinnhold Relevant regelverk Rollen som faglig ansvarlig Manuell prosjektering Risikovurdering Elsikkerhet Tidligere eksamensoppgaver

Les mer

Bistand for oppfyllelse av maskinforskriften

Omega Holtan bistår Maskinleverandør for å sikre at leveransen oppfyller kravene satt i Forskrift om maskiner (maskinforskriften). Vi kan bistå i deler av prosessen, eller stå som Maskinleverandør og ta totalansvar for å utstede samsvarserklæring iht vedlegg IIA eller IIB. Med en maskin menes: – en enhet

Les mer

Lansering av nytt konsept; Brannsikkerhetsrapporten

Lansering av nytt konsept; Brannsikkerhetsrapporten       Brannsikkerhetsrapporten er et nytt konsept hvor alle faktorer som bidrar til brannsikkerheten for et bygg, er satt i et helhetlig system. Tidligere har bygningseiere måtte forholde seg til ulike leverandører for å få en komplett løsning. Det er Norsk brannvernforening gjennom sitt

Les mer

Ny vegnormal: Håndbok N601 Elektriske anlegg

Håndbok nå publisert: Håndbok N601 Elektriske anlegg – Vegnormal   «Håndbok N601 Elektriske anlegg» er en vegnormal utgitt av Statens Vegvesen Vegdirektoratet, med hjemmel i veglova §13. Normalen beskriver krav til alle elektrisk anlegg som bygges i veganlegg, og gir klare krav der det anses nødvendig eller

Les mer

Høring: Utkast til ny NEK 400 Elektriske lavspenningsinstallasjoner

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel) har en henvisning til NEK 400 i veiledningen til § 10. Her omtales normsamlingen som foretrukket metode for oppfyllelse av forskriftens sikkerhetskrav. Henvisningen ble introdusert i 1998 og er siden opprettholdt. Normsamlingen inneholder oversatte internasjonale standarder, med enkelte tilpasninger foretatt av den

Les mer

Nyutgivelse av bladet Elsikkerhet – Elsikkerhet 89

Dette sommernummeret av Elsikkerhet inneholder statistikk og omtale av de elulykkene som ble rapportert inn til DSB i løpet av foregående år. Det er også i år valgt å beskrive ulykker/hendelser som ikke har medført skader og/eller sykefravær, da det ofte er tilfeldigheter som avgjør konsekvensene av

Les mer

Endringer i NEK 400:2014 – Byggevareforordningen

NEKs styre vedtok nylig en endring i NEK 400:2014, etter henstilling fra NK 64 som forvalter normsamlingen. Endringen er et ledd i tilpasningen til byggevareforordningen og har skjedd i forståelse med myndighetene. Endringene vil inngå i NEKs meddelelser for april og vil tre i kraft 1. juli

Les mer

Omega Holtan signerte ny rammeavtale for elektrokurs

Pressemelding «Omega Holtan signerte ny rammeavtale for elektrokurs» PowerTech Solutions AS har signert rammeavtale med Omega Holtan AS, for levering av kurs innen elsikkerhet, førstehjelp og varme arbeider. Inngått kontrakt gjelder for 2 år, med landsdekkende leveranse av kursene: FSE Lavspenning Førstehjelp Varme arbeider Fagkurs Webkurs Det

Les mer

Elkontroll vokser på nye områder

Elkontroll i driftsbygninger i landbruket og veksthusnæringen, samt en ny delstandard om elkontroll i fiske-, fangst- og lastefartøy er nå på trappene fra NK 219 som administrerer NEK 405-serien. NK 219 har arbeidet med de to dokumentene en tid og standardene er snart modene for høring. Offentlig høring

Les mer

NEK vil utarbeide en nasjonal ordning for eltakstmenn

Norsk Elektroteknisk Komite vil gjennom NK 219 utarbeide en standardisert sertifiseringsordning for personer som skal arbeide innen eltakst. NK219 er en norsk normkomite som forvalter standarder knyttet til organisering av kontrollforetak, personell og metoder for elkontroll i bolig og næringsbygg . Tidligere har Nemko hatt en ordning som nå

Les mer

Entra forlenger med Omega Holtan

ENTRA ASA med datterselskaper har signert ny rammeavtale med Omega Holtan AS, for levering av elektrotekniske kontrolltjenester. Fra venstre: Avdelingsleder Kontroll Mona Jentoftsen, seniorinspektør Jan Kenneth Øksenvåg, Salgsleder Bjørn Auby, seniorinspektør Gunnar Sten Johansen Omega Holtan har hatt kontrakt med Entra siden 2010, og den nye kontrakten

Les mer

Stillingsannonse: Kursinstruktør-elektro

Er du vår nye kursinstruktør? Avdeling «Kompetanse» hos Omega Holtan vinner stadig kontrakter og vokser videre. Vi trenger deg som: – har stor kompetanse og innsikt i faget – ønsker å forelese innen forskrifter, regelverk, funksjon og virkemåte, elektrotekniske anlegg – har pedagogisk fremstillingsevne – vil bidra

Les mer

Stillingsannonse: Elektroinspektør, termografi og elkontroll

Er du vår nye elektroinspektør?   Avdeling «Kontroll» hos Omega Holtan har stor oppdragsmengde og trenger flere dyktige inspektører.   Vi trenger deg som har: – stor interesse og innsikt i faget – fokus på elsikkerhet – sertifikat ihht NEK405-1, NEK 405-2, NEK 405-3 – ønske om

Les mer

Omega Holtan signerte med Statens Vegvesen

Onsdag 11. januar 2017 signerte Omega Holtan rammeavtale med Statens Vegvesen Region Nord. Kontrakten innebærer at våre ingeniører kan lede og følge opp Vegvesenets fremtidige prosjekter innen elektroteknikk. Eksempler på dette kan være tunnel med lys, ventilasjon, overvåkning og sensorer som varsler om det er noe galt,

Les mer

Oppsiktsvekkende test – mobilladeren din kan begynne å brenne

Omega Holtan i samarbeid med IF skadesenter testet mobilladere med termografikamera. Oppsiktsvekkende resultater kan sees på følgende link: Video Termografør: Rune M. Anderson

Les mer

Stortinget signerte rammeavtale med Omega Holtan

Mandag 28. november signerte Stortinget rammeavtale med Omega Holtan, for periodisk termografering av elektrotekniske anlegg. «Stortinget stiller høye krav til erfaring og sertifisert personell som skal utføre den tekniske prøvingen. Dette passer Omega Holtan godt, da samtlige av våre inspektører er sertifisert etter NEK405-1, 2 og 3.

Les mer

Nye Veier signerte rammeavtale med Omega Holtan

Nye Veier signerte 24.november 2016 rammeavtale med Omega Holtan, for rådgivertjenester innen elektrotekniske anlegg. Omega Holtan er med dette den eneste elektrotekniske rådgiver det inngås kontrakt med i gjeldende rammeavtale.   Nye Veiers konkurranse: «Rådgivningstjenester ved gjennomføring av prosjekter i forbindelse med utbygging, drift og vedlikehold av

Les mer

Nye websider

Nye websider

De siste ukene har vi jobbet intenst med å få de nye sidene på plass, og nå er de endelig her! Designet har fått seg et løft, og det er nå enklere å finne frem enn noen gang. Vi håper du liker sidene, og setter stor pris

Les mer

Ny kurskatalog for våren 2017

Vi har nå laget og sendt ut en ny katalog som viser alle våre klasseromskurs og e-læringskurs for våren 2017. I oversikten vises kommende klasseromskurs. Flere kurs kan bli satt opp ved stor på gang og etterspørsel. Følg med på våre nettsider

Les mer

Vi søker etter ingeniører, elektro

Vi opplever stor etterspørsel etter våre tjenester og har behov for å øke bemanningen med 3 ingeniører. Se vår stillingsannonse på finn.no eller på vår hjemmeside

Les mer

Omega Holtan AS

Omega Holtan as er en landsdekkende kompetansevirksomhet innen elektroteknikk. Omega Engineering AS innfusjonerte Omega Termografering AS og Jørn Holtan AS i 2016. Selskapet endret navn til Omega Holtan AS.
Lær mer om oss

Ta kontakt

Telefon: 33 34 99 99
E-post: post@omegaholtan.no
Besøksadresse: Åslyveien 19, 3170 Sem
Fakturainformasjon: faktura@omegaholtan.no
Org.nr. 937 41 6407

Nyheter