Skip to content

Ordfører Petter Berg delte ut miljøsertifikat til Omegaselskapene.

Torsdag 11.februar delte Ordfører i Tønsberg, Petter Berg ut miljøfyrtårnsertifikat til ingeniørselskapene i Omegagruppen.

Gjennom 2015 har det vært en pågående prosess for felles miljøsertifisering av selskapsgruppen bestående av:

Omega Engineering AS           -           Daglig leder: Ragnar Holtan

Omega Holtan AS                   -           Daglig leder: Ragnar Holtan

Omega TDS AS                        -           Daglig leder: Rune Hagen

Omega Energi AS                   -           Daglig leder: Aage Aune

 

 

«Selskapsgruppen har i flere år hatt høyt miljøfokus og arbeidet systematisk med kontinuerlig å forbedre sine rutiner og miljøprofil. Det var derfor veldig viktig for oss å kunne sertifiseres gjennom ordningen «Miljøfyrtårn». Prosessen har bidratt til at våre rutiner blir ennå mer forankret i organisasjonen, noe som gir både miljøforbedringer og økonomiske fordeler.

Omegaselskapene har iverksatt flere tiltak for å møte kravene til Miljøfyrtårn, som i stor grad er knyttet til energibruk, avfallshåndtering, innkjøp og transport.

Gjennom en spennende og givende prosess har vi forbedret oss på en rekke områder som gir miljøgevinst i andre enden.

 

I tillegg viser miljøsertifiseringen seriøsitet, fremoverlent organisasjon og at man er en attraktiv tjenesteyter.

 

Dette sier prosjektleder og miljøfyrtårnansvarlig Mona Jentoftsen.