Skip to content

Omegaselskapene er sertifisert som “Miljøfyrtårn"

Gjennom året 2015 har det vært en pågående prosess for felles miljøsertifisering av ingeniørselskapene: Omega Engineering AS - Daglig leder: Ragnar Holtan Omega Termografering AS - Daglig leder: Ragnar Holtan Omega TDS AS - Daglig leder: Rune Hagen Omega Energi AS - Daglig leder: Aage Aune

Med stolthet og glede informerer vi om at alle Omegaselskapene er SERTIFISERT som “Miljøfyrtårn” fra og med 26.11.2015.

 

«Selskapsgruppen har i flere år hatt høyt miljøfokus og arbeidet systematisk med kontinuerlig å forbedre sine rutiner og miljøprofil. Det var derfor veldig viktig for oss å kunne sertifiseres gjennom ordningen «Miljøfyrtårn». Prosessen har bidratt til at våre rutiner blir ennå mer forankret i organisasjonen, noe som gir både miljøforbedringer og økonomiske fordeler.

Omegaselskapene har iverksatt flere tiltak for å møte kravene til Miljøfyrtårn, som i stor grad er knyttet til energibruk, avfallshåndtering, innkjøp og transport.

Gjennom en spennende og givende prosess har vi forbedret oss på en rekke områder som gir miljøgevinst i andre enden.

 

I tillegg viser miljøsertifiseringen seriøsitet, fremoverlent organisasjon og at man er en attraktiv tjenesteyter.

 

Nå gleder vi oss til utdeling av diplom fra Tønsberg kommunes miljøfyrtårnkoordinator.»

 

Dette sier prosjektleder og miljøfyrtårnansvarlig Ragnar Holtan.

 

 

Fakta om Miljøfyrtårn:

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Det å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.

Vi kaller det å ta miljøansvar i praksis!

 

Kontaktperson:

Ragnar Holtan – 957 31 837 - ragnar.holtan@omegaengineering.no