Skip to content

Omega Holtan vokser som leverandør av fagkurs elektro

Pressemelding: Omega Holtan vokser som leverandør av fagkurs elektro Omega Holtan har signert fire nye rammeavtaler for fagkurs innen elektro, og øker antall ansatte. Elektro og automasjon er et stort fagområde i Norge og resten av verden. Alle mulige fremtidsscenarioer inneholder en stadig økning og utnyttelse av avanserte styringer og løsninger for å møte det moderne samfunns behov. Det grønne skiftet, smarthus, energioptimalisering, intelligent trafikkstyring, egenproduksjon av strøm og kritisk infrastruktur er noen eksempler hvor man er helt avhengig av en kontinuerlig utvikling innen fagområdet, for å imøtekomme et moderne samfunn samtidig som man ivaretar behovet for redusert energiforbruk og miljøoptimalisering. Leverandørbransjen innen elektro og automasjon er stor, og det pågår kontinuerlig internasjonal og nasjonal regelverksutvikling innen området, for å sikre liv, helse og materielle verdier. Fagområdet er også stort og kompetanse er ferskvare, samtidig som regelverket er i stadig endring og gir behov for jevn kompetanseutvikling. Omega Holtan AS er et av selskapene i Norge som bidrar til kompetanseheving i bransjen, og har spesialisert seg på nettopp dette. Innen fagkurs elektro er veksten stor og den siste tiden har Omega Holtan inngått flere nye rammeavtaler, som igjen betyr økning i antall ansatte. Rammeavtale er inngått med Caverion, som har omtrent 2 600 medarbeidere fordelt på litt under 50 lokale avdelinger rundt i landet. Rammeavtaler er også inngått med STI (Scandinavian Technology Institute), Standard Online, og NFEA (Norsk Forening for Elektro og Automatisering). Totalt estimert verdi på avtalene er totalt 12 millioner fordelt på 4 år. På bakgrunn av nye avtaler og økt aktivitet, er selskapet ute etter flere kursinstruktører og ser for seg 2 nyansettelser i kursavdelingen den nærmeste tiden. Totalt for alle avdelinger er det 6 – 7 ledige stillinger som ønskes besatt i løpet av året. «Vi driver med kurs som profesjon. Dette betyr at vi kontinuerlig må være oppdatert på hva som skjer både på regulatorisk side og i produktutviklingen. Det er dette vi lever av og våre kunder skal føle at de får god opplæring innen de fagområder som trengs. Vi har flere titalls forskjellige kurs som leveres til våre kunder, mange kurs blir også spesialsydd for enkeltkunder. Foruten tiden som benyttes for å holde kurs, bruker vi mye tid på egen kompetanseutvikling og deltagelse på arenaer hvor vi bidrar for fagutvikling. Våre kursinstruktører har også en del av sitt virke ute i felt, for å holde seg oppdatert med praktisk erfaring og produktutvikling.» Sier avdelingsleder i Omega Holtan Halvor Kaasa «Det skal mye arbeid til, for å være i posisjon til å tilby kurstjenester til en profesjonell elektrobransje. Vi deltar på flere områder og i fagkomiteer, som forvalter elektroregelverket i Norge og internasjonalt. Det er dermed veldig moro å se at strategien fungerer og markedet ønsker våre tjenester. Avtaler som dette er med på å gi nødvendig forutsigbarhet i form av ordrereserve som igjen medfører trygge arbeidsplasser og stabil drift. Rammeavtaler innen kurs er meget viktig for oss, og et resultat av en langsiktig satsning i avdeling Kompetanse i Omega Holtan», sier daglig leder Ragnar Holtan Faktaboks Omega Holtan Omega Holtan AS er en landsomfattende kompetansevirksomhet innen elektroteknikk, med hovedfokus på markedene: • Kurs og kompetanseutvikling • Prosjekt og prosjekteringstjenester • Kontroll, termografering og internkontroll elektro Selskapet ble etablert i 1985 og har hovedkontor i Tønsberg i tillegg til avdelingskontorer i Sør-Trøndelag, Oppland, Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark og Vest-Agder. Selskapet innehar Nemko og DNV-sertifiseringer.