Skip to content

Omega Holtan har fylt 35 år – gir gaven til barneidrett

Pressemelding «Omega Holtan har fylt 35 år – gir gaven til barneidrett» Ingeniørselskapet Omega Holtan AS har fylt 35 år. Vårens markering er utsatt og selskapet har valgt å sponse barneidrett i Tønsberg med kr 20.000,- i stedet. Selskapet ble stiftet 26.mars 1985 og har vært gjennom store endringer i oppdragsmarkedet gjennom tidene, nå sist med Covid-19 som tydelig påvirkningsfaktor. Jubileet våren 2020 skulle behørig markeres med samling for alle ansatte i selskapet og datterselskapene Electronova Kristiansand og ExTek, men virusutbruddet medførte utsettelse av dette. Det er mange som merker Koronasituasjonen godt, deriblant lokale idrettslag. I Norge deltar 8 av 10 barn i alderen 6–12 år i én eller flere idrettsaktiviteter. Deltagelse i barneidretten har en viktig egenverdi, i tillegg gir det mange et grunnlag for livslang idrettsglede. I en tid med stengte idrettsarenaer på grunn av faren for Koronasmitte, vil Omega Holtan støtte barneidrett i Tønsberg. «Mange barn opplever tiden som vanskelig og frustrerende. Det er begrensninger på hvordan barn kan være sammen med andre, og hvor mange man kan være sammen med. De fleste arrangementer og cuper er avlyst i år. Idrettslagene mister dermed inntekter fra flaskeinnsamlinger, loddsalg, kafe og så videre. Vi håper med dette å kunne spre litt glede ved å støtte opp om de minste barna i idretten.», sier daglig leder Ragnar Holtan På selskapets hjemmesider er det mer informasjon og søknadsskjema: LINK Litt mer om selskapets jubileum Fra Omega Holtan ble stiftet i Tønsberg 1985 og frem til i dag, har selskapet utvidet virksomheten, som nå består av tre avdelinger og to datterselskap med totalt ca 45 ansatte. Selskapets hovedstrategi har vært fast gjennom alle disse årene. «Siden selskapet ble stiftet har vi holdt på vår strategi om å være en fagspesialisert rådgiver innen elektro og automasjon. Innen vårt fag har det alltid vært rask teknologisk utvikling, og dermed også behov for kontinuerlig standardisering, internasjonalt og nasjonalt. For å være på høyde med det som skjer bidrar vi i regelverksutvikling, forskning og utviklingsprosjekter, samt i bransjefora hvor vi kan være med på å påvirke til gode løsninger og høy kost/nytte», sier styreleder Tom Andersen. «Verden skal bli mer effektiv og dette innebærer mer effektiv utnyttelse av våre ressurser. Innen effektivisering og energireduksjoner ligger det store muligheter og behov for teknologisk utvikling for å oppnå samfunnsmålene. Innen elektro og ekom er det betydelig behov for kompetanse og utvikling i tiden som kommer. I hele næringskjeden fra utdanning til rådgivning og utførelse vil det være et stort behov for økt kapasitet til å nå disse målene. Omega Holtan vil bidra og ser kontinuerlig etter flere gode ressurser som vi kan ansette i vår bedrift», avslutter Holtan