Ny vegnormal: Håndbok N601 Elektriske anlegg

Håndbok nå publisert:

Håndbok N601 Elektriske anlegg – Vegnormal

 

«Håndbok N601 Elektriske anlegg» er en vegnormal utgitt av Statens Vegvesen Vegdirektoratet, med hjemmel i veglova §13.

Normalen beskriver krav til alle elektrisk anlegg som bygges i veganlegg, og gir klare krav der det anses nødvendig eller hvor det offentlige regelverk selv angir alternative løsninger.

Normalen gjelder for nye elektriske veganlegg, den skal også legges til grunn ved oppgradering/rehabilitering av utstyr i eksisterende anlegg.

 

Håndbok N601 Elektriske anlegg gjelder fra 8.9.2017, og erstatter fra denne dato eventuelle krav til elektriske anlegg i andre håndbøker.

 

https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/Handboker