NEK vil utarbeide en nasjonal ordning for eltakstmenn

Norsk Elektroteknisk Komite vil gjennom NK 219 utarbeide en standardisert sertifiseringsordning for personer som skal arbeide innen eltakst.

NK219 er en norsk normkomite som forvalter standarder knyttet til organisering av kontrollforetak, personell og metoder for elkontroll i bolig og næringsbygg .

Tidligere har Nemko hatt en ordning som nå dermed er terminert, inntil dette standardiseres gjennom NEKs komite NK 219.

Eltakstmenn – blir snart en del av NEK 405-regime

 

Fakta om NEK:
Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) har siden etableringen i 1912 forsynt det norske markedet med nasjonale, europeiske og internasjonale elektrotekniske standarder i tråd med teknologisk og markedsmessig utvikling.

NEK er en selvstendig og nøytral organisasjon, og er det norske medlemsorgan i International Electrotechnical Commission (IEC) og European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC).