NEK 400 : Engelsk utgave

NEK 400 er den foretrukne metoden i forskriften for elektriske lavspenningsinstallasjoner.
I Norge er det et økende antall utenlandske installasjonsbedrifter som etablerer seg.
NEK 400 foreligger derfor nå i engelsk utgave slik at installatører, leverandører og prosjekterende skal kunne følge normen enklere. Forståelsen for erklæring om samsvar med NEK 400 vil også styrkes gjennom en norm som foreligger på et internasjonalt språk.
Engelsk utgave kan kjøpes her:
https://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=994830

Omega Holtan AS

Omega Holtan as er en landsdekkende kompetansevirksomhet innen elektroteknikk. Omega Engineering AS innfusjonerte Omega Termografering AS og Jørn Holtan AS i 2016. Selskapet endret navn til Omega Holtan AS.
Lær mer om oss

Ta kontakt

Telefon: 33 34 99 99
E-post: post@omegaholtan.no
Besøksadresse: Åslyveien 19, 3170 Sem
Fakturainformasjon: faktura@omegaholtan.no
Org.nr. 937 41 6407

Nyheter