Lansering av nytt konsept; Brannsikkerhetsrapporten

Lansering av nytt konsept; Brannsikkerhetsrapporten      

Brannsikkerhetsrapporten er et nytt konsept hvor alle faktorer som bidrar til brannsikkerheten for et bygg, er satt i et helhetlig system. Tidligere har bygningseiere måtte forholde seg til ulike leverandører for å få en komplett løsning.

Det er Norsk brannvernforening gjennom sitt datterselskap Kontroll og Rådgivning, og kompetansevirksomheten Omega Holtan, som sammen har utviklet dette konseptet. Dette vil gjøre det vesentlig enklere for bygningseier å ivareta alle forhold knyttet til brannsikkerheten for sine bygg.

Rapporten vil fortelle bygningseier status på bygget, og hvilken restrisiko som må ivaretas gjennom internkontrollsystemet. Det vil også bli lagt vekt på rådgiving om veien videre for å opprettholde akseptabel brannrisiko. Dette gir et godt verktøy for å senke kostnader og konsekvenser ved eventuelle branntilløp.

«Vi kan med dette tilby en objektiv og komplett rapport om brannsikkerhet til våre kunder. Dette er en helhetlig løsning som vil gi kundene merverdi gjennom en rekke fordeler som gir mindre oppfølgingsarbeid og reduserte kostnader, sier Rolf Søtorp, administrerende direktør i Stiftelsen Norsk brannvernforening.

Brannsikkerhetsrapporten innebefatter alle relevante bygningstekniske fagområder, og vil blant annet ta for seg:

  • Statusrapport for bygg med oversikt over feil og mangler
  • Forslag på tiltak
  • Internkontrollrutiner for eier/driftsansvarlig
  • Internkontrollrutiner for leietakere
  • Råd om planlegging og gjennomføring av brannøvelse

«Vi vet at brannsikkerhetsarbeidet for profesjonelle bygningseiere, som regel er oppdelt i flere leveranser innen de berørte fagområdene. Dette kan oppleves som både utfordrende og uoversiktlig av større eiendomsforvaltere/bygningseiere. Med Brannsikkerhetsrapporten vil man få en langt bedre oversikt over bygningsmassen, og færre kontaktledd» sier daglig leder i Omega Holtan AS, Ragnar Holtan.

Kontroll & Rådgivning AS har lang erfaring og ledende kompetanse innen kontroll av sprinkler- og brannalarmanlegg over hele landet. Virksomheten er et heleid datterselskap av Stiftelsen Norsk brannvernforening. Se for øvrig: https://brannvernforeningen.no/kontroll-og-radgivning/

Omega Holtan er en landsomfattende kompetansevirksomhet innen elektroteknikk, og har hovedfokus på kurs og konsulentvirksomhet, prosjekt og prosjekteringstjenester, el-kontroll, termografering og internkontroll. Se for øvrig: www.omegaholtan.no

Kontaktpersoner

Kontroll og Rådgivning AS
Tom Nygren
Mobiltelefon: 916 56 300
E-post: tom.nygren@brannvernforeningen.no

Omega Holtan AS
Ragnar Holtan
Mobiltelefon: 957 31 837
E-post: ragnar.holtan@omegaholtan.no