Kurs – Vannbehandling

Kurs – Vannbehandling

Kurs i vannbehandling

Kurset gir kunnskap om ulike metoder for behandling av avløpsvann fra prosessindustri, industri, kommunalt avløp og olje/gassanlegg. Etter gjennomføring vil man være bedre rustet til å prosjektere, bygge, drifte og vedlikeholde tekniske vannbehandlingsanlegg

Kunnskapen skal ha verdi for valg av ulike metoder og kombinasjoner, grunnleggende forståelse av prosess samt kunnskap for optimal drift inkludert bygging og vedlikehold av kultur. Etter kurset skal man også kunne tyde driftsparametere og analyser

Kursinnhold:

  • Begreper
  • Mekanisk rensing
  • Biogassproduksjon
  • Sulfid behandling
  • Biofilmanlegg, Sedimentering/ Flotasjon
  • Renseeffekter, Flokkulering, Bioaktivitet
  • Energi og fosfor/gjødselgjenvinning
  • Feilsøking mot bioaktivitet/ mikroskopi
  • Driftsrutiner
  • HMS

Underveis i kurset kjøres det flere gruppeoppgaver, hvor man løser utfordringer og finner muligheter, med bistand fra kursholder.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon om kurs,
Arne Mellingsæter, tlf 915 67 560, e-post: arne.mellingsaeter@omegaholtan.no

Omega Holtan AS

Omega Holtan as er en landsdekkende kompetansevirksomhet innen elektroteknikk. Omega Engineering AS innfusjonerte Omega Termografering AS og Jørn Holtan AS i 2016. Selskapet endret navn til Omega Holtan AS.
Lær mer om oss

Ta kontakt

Telefon: 33 34 99 99
E-post: post@omegaholtan.no
Besøksadresse: Åslyveien 19, 3170 Sem
Fakturainformasjon: faktura@omegaholtan.no
Org.nr. 937 41 6407

Nyheter