EX-Kurs

EX-Kurs

Kursbeskrivelse Ex grunnleggende 3 dager med praktiske øvinger.

Alle forskrifter og normer som omhandler installasjoner i eksplosjonsfarlige (soneklassifiserte) områder, stiller krav til den kompetansen som involvert personell skal inneha. Disse kravene definerer hvilken kompetanse som skal finnes hos de som er involvert i design, installasjon og vedlikehold av Ex anlegg. Det er snakk om kompetanse både av teoretisk og praktisk art, og at denne kompetansen skal opprettholdes med jevne mellomrom. Slik kompetanse skal dokumenteres.

Etter gjennomført opplæring skal deltakerne ha tilegnet seg denne nødvendige kompetansen om utstyr og installasjoner i eksplosjonsfarlige områder, slik at de skal kunne foreta installasjon og utføre vedlikehold på en måte som er i samsvar med regelverket.

Kurset gir også et godt grunnlag for en eventuell sertifisering i hht IECEx eller Compex.

Kurset inneholder en blanding av teori og praktiske øvinger på Ex utstyr.

  • Ex installasjoner i på land ( NEK EN 60079-14) og offshore (IEC 61892-7)
  • De mest vanlige eksplosjonsfarlige områder
  • Soneklassifisering og EPL
  • Enkel gass og eksplosjonsteori
  • Valg av utstyr i hht. sone og EPL.
  • Beskyttelsesarter
  • Merking (Atex og IEC og EPL)
  • Kabler og terminering med praktiske øvinger
  • Valg av nipler, med praktiske øvinger
  • Jording

Kurset er beregnet for:

Elektro-, automasjons- og annet personell som arbeider i eller prosjekterer elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder. Kurset er egnet både for land og offshore industrien

Kurset kan også leveres som bedriftsinternt kurs.

For mer informasjon om kurset, ta gjerne kontakt med Arne Mellingsæter, 915 67 560, e-post: arne.mellingsaeter@omegaholtan.no

Bjørn Schjøll Kristoffersen, kursholder EX og ATEX

Bjørn har 30 års erfaring med kurs og er sertifisert Ex inspektør/montør. Hovedfokus er Ex kurs i forskjellige varianter, rettet mot olje og gass industrien, installatørbedrifter og andre virksomheter som har, eller forholder seg til eksplosjonsfarlige områder og Ex-utstyr. Bjørn har bakgrunn fra luftforsvaret og oljebransjen offshore, samt kurs og opplæring i inn og utland.

Omega Holtan AS

Omega Holtan as er en landsdekkende kompetansevirksomhet innen elektroteknikk. Omega Engineering AS innfusjonerte Omega Termografering AS og Jørn Holtan AS i 2016. Selskapet endret navn til Omega Holtan AS.
Lær mer om oss

Ta kontakt

Telefon: 33 34 99 99
E-post: post@omegaholtan.no
Besøksadresse: Åslyveien 19, 3170 Sem
Fakturainformasjon: faktura@omegaholtan.no
Org.nr. 937 41 6407

Nyheter