Fiberoptiske installasjoner i Ex områder

offshore redusert størrelse

Bruk av fiberoptisk kommunikasjon øker i alle deler av olje/gass- og landbasert industri.

 

Dette blir ofte oppfattet som trygg kommunikasjon som ikke medfører eksplosjonsfare. Men feil bruk og uforsiktighet kan allikevel medføre risiko i Ex områder på grunn av den energien som er i lyset fra de lasersendere som benyttes

 

Dette kurset går igjennom:

  • Grunnleggende systemforståelse og fiberoptiske effektverdier
  • De faremomentene som må hensyntas i fiberoptisk kabling og systemer slik at grensene for Ex sikkerhet overholdes.
  • Ulike kabler og beskyttelse
  • Mekanisk beskyttelse
  • Standarder og begreper
  • Ex op is, sh og pr
  • IEC/EN 60079 – 28

 

Målgruppe: Alt elektropersonell som arbeider med optiske kabler og systemer i Ex soner