Krav til kontroll med varmesøkende kamera (termografering) i landbruket

Gjensidige innfører krav om kontroll med varmesøkende kamera for å forhindre branner. Med på kjøpet følger et hopp i forsikringsrabatten. Bildet og artikkel hentet fra Bondebladet 21.01.2016

Bondebladet HMS Elkontroll Landbruk

Tror på færre branner

Det innføres en ny og bedre elkontroll med flere kontrollpunkter og det skal brukes varmesøkende kamera, for på den måten å kunne avsløre de farlige punktene. (Se også HMS-håndboken for landbruk side 11.)

Den nye, bedre kontrollen koster mer enn den gamle. På de 80 brukene kontrollen har vært gjennomført på, har elkontrollen kostet i snitt 10.000 kroner pluss moms, mens den gamle kontrollen gjerne kostet rundt halvparten. Men Gjensidige gir også høyere rabatt på den nye kontrollen i landbruket. 35 prosent av brannsikringsdelen av forsikringspremien. Med denne ordningen er det tro på at det blir færre branner i landbruket.

Les mer om dette i artikkelen publisert i Bondebladet.