Kontantstøtte til bedrifters faste kostnader

 

Alle bedrifter er pålagt å følge internkontrollforskriften, selv i en tid med Coronasmitte. Som landsdekkende uavhengig inspeksjonsvirksomhet, har Omega Holtan en funksjon i å sikre at elektriske anlegg er i forskriftsmessig stand, slik at eier/bruker oppfyller internkontrollforskriften. Dette inkluderer blant annet å sikre drift av samfunnskritiske bygg som sykehus, omsorgsbygg, fengsler, institusjoner, dagligvarebutikker, barnehager og skoler.

Regjeringen har kommet med flere tiltak for å hjelpe bedriftene igjennom denne krevende tiden. Et av tiltakene er kontantstøtte til faste kostnader.

Periodisk inspeksjon for oppfyllelse av internkontrollforskriften, er å anse som en lovpålagt fast kostnad som kan inngå i beregningen for søknad om kontantstøtte.

Les mer om kontantstøtten her

Les mer om kompensasjonsordningen her

Vårt ansvar som arbeidsgiver

I tillegg til samfunnskritiske oppdrag har vi et stort ansvar som arbeidsgiver. Samfunnet vårt er i krise, og flere tusen mennesker permitteres rundt om i landet i ulike næringer. Vi må verne om de arbeidsplassene vi kan opprettholde – uten at det går på bekostning av smittevern.

Har dere bygg og eiendommer som nå står tomme fordi folk har hjemmekontor er det mulig å gjennomføre kontroll av det elektriske anlegget langt raskere enn når det er folk i byggene. Som ved alle oppdrag setter Omega Holtan sikkerhet først. Vi tar forholdsregler om smittevern på alvor og avtaler hvordan og når kontrollen skal gjennomføres slik at alle skal føle trygghet. Ved å innføre en rekke smitteverntiltak for å sikre medarbeidere og samfunn, vil vi samtidig kunne verne om arbeidsplasser.

Les om våre smitteverntiltak her