Har deres virksomhet hjertestarter og kjenner dere krav til bruksopplæring?

Regelverk for legfolks bruk av hjertestarter

Nær 100 ganger så mange mennesker rammes av plutselig hjertestans sammenlignet med antallet som hvert år omkommer i brann i Norge.
Innsats de første minuttene mens ambulansen er på vei kan være avgjørende.
Mange virksomheter ønsker derfor å etablere lokal beredskap for hjertestans på lik linje med brannvern.

Instruktører, private og offentlige virksomheter lurer ofte på hvilke regler som gjelder for anskaffelse og bruk av hjertestartere.
Hovedregelen er at enhver, også uten opplæring, bør starte hjerte-lungeredning (HLR) og bruke en hjertestarter når det er nødvendig for å redde liv.
Moderne hjertestartere er svært sikre i bruk, både for pasient og bruker.

Opplæring vil likevel gjøre førstehjelpen bedre i stand til å gi god HLR og bidra til raskere bruk av hjertestarteren. Dette kan være avgjørende for å redde liv.
Derfor anbefaler Norsk Resuscitasjonsråd og Norsk Førstehjelpsråd at alle i Norge fra og med 12-års alder lærer HLR og å bruke en hjertestarter. I dag er dette en del av alminnelig førstehjelpskunnskap. Det handler også om å bygge holdninger og et samfunn hvor vi bryr oss om hverandre.

Viktig: Manglende opplæring er ikke til hinder for at enhver bør starte HLR og bruke en hjertestarter for å redde liv. Samtidig bør det etableres rask kontakt med 1-1-3 som kan sende ut ambulanse og veilede i HLR og bruk av hjertestarteren over telefonen.

Private og offentlige virksomheter som anskaffer hjertestarter skal i hht forskrift om håndtering av medisinsk utstyr  gi systematisk og dokumentert opplæring for planlagt bruk av hjertestarter. NRR og Førstehjelpsrådet anbefaler at minst fem personer med nær fysisk tilknytning til der hjertestarteren plasseres i virksomheten får opplæring tilsvarende ”Norsk grunnkurs i HLR med bruk av hjertestarter (DHLR)” (e-læring + 3 timers kurs).
Virksomhetene oppfordres til å gi alle andre ansatte det samme eller en enklere opplæring, for eksempel ”Norsk Grunnkurs i Førstehjelp med bruk av hjertestarter” eller ”MiniAnne med hjertestarter” slik at alle kan gi god HLR og bruke hjertestarteren raskt om nødvendig.

Akutthjelpere (first responders) som har avtale om bistand til helsevesenet (brann, politi, vektere, førstehjelpsorganisasjoner, etc. etc.) skal ha nødvendig opplæring i hht den nye akuttforskriften (se nedenfor). NRR og Førstehjelpsrådet anbefaler opplæring tilsvarende ”Norsk grunnkurs i HLR med bruk av hjertestarter (DHLR)” (e-læring + 3 timers kurs) og det samme for alle med pålagt eller selvpålagt ”duty to respond”.

Kilde:
Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) (www.nrr.org)
Norsk Førstehjelpsråd (NFG) (www.norskforstehjelpsrad.no)