Single Event

Web kurs – EX Grunnleggende


 • 28. desember 2099
  08:00 - 17:00

Ex grunnleggende er et kurs innen elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder. Målet med kurset er at de som skal arbeide i eksplosjonsfarlige områder kan utføre arbeidet på en sikker og god måte. Kurset skal bidra til at brukerne opplever både kurssituasjonen og jobben etterpå som motiverende og lærerik. Vårt mål er at alle ansatte blir (more…) →

EX grunnleggende praksiskurs, 3 dager, Tønsberg

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.

 • 20. november 2018 - 22. november 2018
  09:00 - 16:00

Kursbeskrivelse Ex grunnleggende 3 dager med praktiske øvinger. Vi har vært heldige og har fått Bjørn Kristoffersen med oss på laget. Bjørn er kjent for mange i dette fagfeltet. Han har mange års erfaring med EX og har laget et helt nytt praktisk rettet kurs omkring temaet. Meld deg på for å få Bjørns kunnskap (more…) →

ATEX, forskrift og normer knyttet til Atex direktivet. 1 dag i Stavanger

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.

 • 1. november 2018
  09:00 - 16:00

Vi har vært heldige og har fått Bjørn Kristoffersen med oss på laget. Bjørn er kjent for mange i dette fagfeltet. Han har mange års erfaring med EX og Atex og har laget et helt nytt kurs omkring temaet. Meld deg på for å få Bjørns kunnskap formidlet. Beskrivelse av kurset: Med dette kurset vil (more…) →

ATEX, forskrift og normer knyttet til Atex direktivet. 1 dag i Bergen

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.

 • 15. november 2018
  09:00 - 16:00

Vi har vært heldige og har fått Bjørn Kristoffersen med oss på laget. Bjørn er kjent for mange i dette fagfeltet. Han har mange års erfaring med EX og Atex og har laget et helt nytt kurs omkring temaet. Meld deg på for å få Bjørns kunnskap formidlet. Beskrivelse av kurset: Med dette kurset vil (more…) →

EX grunnleggende praksiskurs, 3 dager, Stavanger

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.

 • 23. oktober 2018 - 25. oktober 2018
  09:00 - 16:00

Se også kurs i november: Bergen eller Tønsberg Kursbeskrivelse Ex grunnleggende 3 dager med praktiske øvinger. Vi har vært heldige og har fått Bjørn Kristoffersen med oss på laget. Bjørn er kjent for mange i dette fagfeltet. Han har mange års erfaring med EX og har laget et helt nytt praktisk rettet kurs omkring temaet. Meld deg på (more…) →

EX grunnleggende praksiskurs, 3 dager, Bergen

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.

 • 6. november 2018 - 8. november 2018
  09:00 - 16:00

Kursbeskrivelse Ex grunnleggende 3 dager med praktiske øvinger. Vi har vært heldige og har fått Bjørn Kristoffersen med oss på laget. Bjørn er kjent for mange i dette fagfeltet. Han har mange års erfaring med EX og har laget et helt nytt praktisk rettet kurs omkring temaet. Meld deg på for å få Bjørns kunnskap (more…) →

NEK 400 Landbruk, Landbrukshåndboka, Tønsberg

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.

 • 23. oktober 2018
  09:00 - 13:00

Dette er et kurs som tar for seg tilleggskravene i NEK 400 Landbruk, bakgrunn for dem og hvordan de kan benyttes Kurset er beregnet for elektroinstallatører, saksbehandlere, montører og rådgivere til driftsbygninger og veksthus. NEK 400 Landbruk er en teknisk spesifikasjon som er utarbeidet av NEK etter ønske fra landbruksnæringen, Norges bondelag, Landbrukets brannvernkomite og Gartneriforbundet. Håndboka bygger (more…) →

Forskrift om maskiner – Maskiners elektriske utrustning

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.

 • 6. november 2018
  09:00 - 16:00

Maskiner blir installert i nær sagt alle elektriske anlegg i dag.  Eksempelvis nevnes ventilasjonsanlegg, varmepumper, kjøleanlegg, maskiner i landbruket som elevatorer, kornskruer, korntørkeanlegg samt produksjonsutstyr i industrien.  Vi ser stadig at slikt utstyr blir planlagt, montert og samsvarserklært etter FEL og NEK 400 selv om dette regelverket ikke gjelder for maskiner. Kurset tar for seg (more…) →

Elektronisk kommunikasjon – EKOM – Fiberoptiske installasjoner, 2 dagers kurs

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.

 • 13. november 2018 - 14. november 2018
  09:00 - 16:00

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) henviser til relevante standarder; NEK 700 serien i sine forskrifter. Denne standard serien brukes også av utbyggere og rådgivende ingeniører som henvisningsdokument for all type infrastruktur i alle typer bygg. NEK 700 serien omfatter også krav til sambandsklasser og kvalitet på fiberoptiske installasjoner Varighet: 2 dager Innhold i kurset: Systemforståelse og oppbygging (more…) →

Elektronisk kommunikasjon – EKOM – NEK 700, dagskurs

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.

 • 18. oktober 2018
  09:00 - 16:00

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) henviser til relevante standarder; NEK 700 serien i sine forskrifter. Denne standard serien brukes også av utbyggere og rådgivende ingeniører som henvisningsdokument for all type infrastruktur i alle typer bygg. Dette kurset gir en grundig innføring i oppbygning av og forståelse av NEK 700 serien. Temaer som omhandles er systemforståelse, hvordan de (more…) →

Håndbok N601 Elektriske anlegg, Sandvika-Oslo

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.

 • 27. november 2018
  09:00 - 16:00

«Håndbok N601 Elektriske anlegg» er en vegnormal utgitt av Statens Vegvesen Vegdirektoratet, med hjemmel i veglova §13. Normalen beskriver krav til alle elektrisk anlegg som bygges i veganlegg, og gir klare krav der det anses nødvendig eller hvor det offentlige regelverk selv angir alternative løsninger. Normalen gjelder for nye elektriske veganlegg, den skal også legges (more…) →

Håndbok N601 Elektriske anlegg, Kristiansand

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.

 • 11. oktober 2018
  09:00 - 16:00

«Håndbok N601 Elektriske anlegg» er en vegnormal utgitt av Statens Vegvesen Vegdirektoratet, med hjemmel i veglova §13. Normalen beskriver krav til alle elektrisk anlegg som bygges i veganlegg, og gir klare krav der det anses nødvendig eller hvor det offentlige regelverk selv angir alternative løsninger. Normalen gjelder for nye elektriske veganlegg, den skal også legges (more…) →

Håndbok N601 Elektriske anlegg, Sandvika-Oslo

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.

 • 25. september 2018
  09:00 - 16:00

«Håndbok N601 Elektriske anlegg» er en vegnormal utgitt av Statens Vegvesen Vegdirektoratet, med hjemmel i veglova §13. Normalen beskriver krav til alle elektrisk anlegg som bygges i veganlegg, og gir klare krav der det anses nødvendig eller hvor det offentlige regelverk selv angir alternative løsninger. Normalen gjelder for nye elektriske veganlegg, den skal også legges (more…) →

FEL-NEK 400:2018 med elektro TEK 17, Tønsberg

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.

 • 9. oktober 2018
  09:00 - 16:00

Kurs i normen NEK 400:2018. Dette kan arrangeres som komplett kurs, eller som blokkvise separate kurs hvor ulike temaer settes sammen.   Kurset tar for seg forskriftens definisjon av Elsikkerhetsbegrepet, krav til dokumentasjon, sluttkontroll og vurdering av risiko. Gjennomgang av normens oppbygging, krav og endringer i NEK 400:2018, systemforståelse, ulike nettsystemer, beskyttelsestiltak, valg og montering av elektrisk (more…) →

NEK 405 – 3, Elkontroll Næring, Stavanger

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.

 • 20. november 2018 - 22. november 2018
  09:00 - 17:00

3 dagers kurs for næring Flere forsikringsselskaper gir rabatter på premien til forsikringskunder som jevnlig gjennomfører elkontroll av sertifisert personell og utbedrer eventuelle avvik som rapporteres. Kompetansemål etter NEK 405-3 (Elkontroll Næring) Kontrollør må sammen med oppdragsgiver kunne sette referansenivå og mål for el-kontroll. Med dette menes hvilken forskrift/norm som legges til grunn, og om (more…) →

NEK 405-3, Elkontroll Næring, Trondheim

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.

 • 30. oktober 2018 - 1. november 2018
  09:00 - 17:00

3 dagers kurs for næring Flere forsikringsselskaper gir rabatter på premien til forsikringskunder som jevnlig gjennomfører elkontroll av sertifisert personell og utbedrer eventuelle avvik som rapporteres. Kompetansemål etter NEK 405-3 (Elkontroll Næring) Kontrollør må sammen med oppdragsgiver kunne sette referansenivå og mål for el-kontroll. Med dette menes hvilken forskrift/norm som legges til grunn, og om (more…) →

NEK 405 – 3, Elkontroll Næring, Gardermoen

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.

 • 16. oktober 2018 - 18. oktober 2018
  09:00 - 17:00

3 dagers kurs for næring Flere forsikringsselskaper gir rabatter på premien til forsikringskunder som jevnlig gjennomfører elkontroll av sertifisert personell og utbedrer eventuelle avvik som rapporteres. Kompetansemål etter NEK 405-3 (Elkontroll Næring) Kontrollør må sammen med oppdragsgiver kunne sette referansenivå og mål for el-kontroll. Med dette menes hvilken forskrift/norm som legges til grunn, og om (more…) →

NEK 405-2, Elkontroll Bolig, Gardermoen

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.

 • 10. oktober 2018
  09:00 - 17:00

Vi arrangerer eksamensforberedende dagskurs som også passer for de som ønsker kurs før resertifisering. DNV og/eller Nemko er til stede for å avholde eksamen siste dagen, for de som ønsker. Kurset er også tilgjengelig som nettkurs. Kurset omhandler brann i boliger og i landbruksinstallasjoner. Brannårsaker, elektrisitet som ”tennkilde” og forebyggende tiltak. Kurset er også tilpasset (more…) →

NEK 405-1, Elektrotermografi, Bergen

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.

 • 13. november 2018 - 15. november 2018
  09:00 - 17:00

Kurset er eksamensrettet for de som ønsker å sertifisere seg innen lav- og høyspenning elektrotermografi hos DNV eller Nemko. Målsetningen er at de som deltar skal lære å utføre termografering i elektriske anlegg på en tilfredsstillende måte og samtidig forberede dem best mulig til å bestå eksamen. Det legges fokus på termografering av elektriske (more…) →

NEK 405-1, Elektrotermografi, Gardermoen

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.

 • 23. oktober 2018 - 25. oktober 2018
  09:00 - 17:00

Kurset er eksamensrettet for de som ønsker å sertifisere seg innen lav- og høyspenning elektrotermografi hos DNV eller Nemko. Målsetningen er at de som deltar skal lære å utføre termografering i elektriske anlegg på en tilfredsstillende måte og samtidig forberede dem best mulig til å bestå eksamen. Det legges fokus på termografering av elektriske (more…) →

NEK 405-1, Elektrotermografi, Kristiansand

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.

 • 18. september 2018 - 20. september 2018
  09:00 - 17:00

Kurset er eksamensrettet for de som ønsker å sertifisere seg innen lav- og høyspenning elektrotermografi hos DNV eller Nemko. Målsetningen er at de som deltar skal lære å utføre termografering i elektriske anlegg på en tilfredsstillende måte og samtidig forberede dem best mulig til å bestå eksamen. Det legges fokus på termografering av elektriske (more…) →

NEK 405-1, Elektrotermografi, Trondheim

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.

 • 11. september 2018 - 13. september 2018
  09:00 - 17:00

Kurset er eksamensrettet for de som ønsker å sertifisere seg innen lav- og høyspenning elektrotermografi hos DNV eller Nemko. Målsetningen er at de som deltar skal lære å utføre termografering i elektriske anlegg på en tilfredsstillende måte og samtidig forberede dem best mulig til å bestå eksamen. Det legges fokus på termografering av elektriske (more…) →

NEK 405-3, Elkontroll Næring, Bergen

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.

 • 10. april 2018 - 12. april 2018
  09:00 - 17:00

3 dagers kurs for næring Flere forsikringsselskaper gir rabatter på premien til forsikringskunder som jevnlig gjennomfører elkontroll av sertifisert personell og utbedrer eventuelle avvik som rapporteres. Kompetansemål etter NEK 405-3 (Elkontroll Næring) Kontrollør må sammen med oppdragsgiver kunne sette referansenivå og mål for el-kontroll. Med dette menes hvilken forskrift/norm som legges til grunn, og om (more…) →

NEK 405-3, Elkontroll Næring, Trondheim, EKSTRAKURS

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.

 • 20. februar 2018 - 22. februar 2018
  09:00 - 17:00

3 dagers kurs for næring Flere forsikringsselskaper gir rabatter på premien til forsikringskunder som jevnlig gjennomfører elkontroll av sertifisert personell og utbedrer eventuelle avvik som rapporteres. Kompetansemål etter NEK 405-3 (Elkontroll Næring) Kontrollør må sammen med oppdragsgiver kunne sette referansenivå og mål for el-kontroll. Med dette menes hvilken forskrift/norm som legges til grunn, og om (more…) →