Det er nå publisert nye normer i NEK 405-serien

Nye normer i NEK 405-serien er nå publisert:

 

–          NEK 405-3:2014/Tillegg B:2017: Elkontroll i driftsbygninger i landbruk og veksthusnæringen

Dette tillegget skal brukes ved elkontroll i driftsbygninger i landbruket eller veksthus, gitt at bruk av tillegget er avtalt mellom partene. Tillegget inngår som del av NEK 405-3. Det innebærer at de generelle kravene til kompetanse, samt krav til bestått tilleggseksamen slik de fremgår i B.4 gjelder.

Normen kan kjøpes her: http://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=955183

 

–          NEK 405-10:2017 : Elkontroll i kontrollpliktige fiske-, fangst- og lastefartøy med største lengde opp til 24 meter

Formålet med normen er å legge til rette for kontroll med at tilfredsstillende elsikkerhet ivaretas i fiske-, fangst- og lastefartøy med største lengde opp til 24 meter. Normen gir rammer og vilkår for registrert elektroforetak som skal utføre elkontroll på slike fartøy. Kontroll av et fartøys elektriske anlegg i medhold av denne normen understøtter det offentlige tilsynet og benyttes som underlag for utstedelse og opprettholdelse av pliktige fartøysinstrukser eller fartøyssertifikater. Redere kan imidlertid på eget initiativ iverksette elkontroll etter denne normen.

Normen kan kjøpes her: http://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=955184

Omega Holtan AS

Omega Holtan as er en landsdekkende kompetansevirksomhet innen elektroteknikk. Omega Engineering AS innfusjonerte Omega Termografering AS og Jørn Holtan AS i 2016. Selskapet endret navn til Omega Holtan AS.
Lær mer om oss

Ta kontakt

Telefon: 33 34 99 99
E-post: post@omegaholtan.no
Besøksadresse: Åslyveien 19, 3170 Sem
Fakturainformasjon: faktura@omegaholtan.no
Org.nr. 937 41 6407

Nyheter