Archive for the Nyheter Category

Omega Holtan er ISO 9001 sertifisert

Omega Holtan AS er nå sertifisert i henhold til ISO 9001:2015, ledelsessystem for kvalitet. Susanne R. Giske, kvalitetsleder i Omega Holtan og daglig leder Ragnar Holtan viser stolt frem sertifikatet, som beviser sertifisering av selskapet. Susanne har ledet prosessen frem til sertifisering.   «Vi startet prosessen med

Les mer

Krav til veganlegg i gode hender

Årlig brukes det 5.000.000.000 kroner på el og ekom i norske veganlegg. Fram til nå har det ikke vært en standard som knytter sammen krav til el- og ekomanleggene for vegnettet. Nå har Statens Vegvesen gitt Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) ansvaret for å utarbeide en standard som

Les mer

Kursleverandører tilbyr nå alle sine kurs som interaktive nettkurs

Omega Holtan og ExTek tilbyr nå å gjennomføre alle sine kurs som interaktive nettkurs. Kursene gjennomføres med kursinstruktør, på en interaktiv kursplattform. Dette betyr at deltakeren gjennomfører kurset fra der han eller hun befinner seg, og via internett vil opplevelsen være som om man er til stede

Les mer

Vi søker elektroingeniør – Teamleder bygg

Stillingstittel: Elektroingeniør – Teamleder byggSted: TønsbergFrist: Alle aktuelle søkere vil bli kontaktet forløpendeVarighet: Fast Rådgivende elektroingeniør – Teamleder bygg Vi øker vår byggsatsning og søker nå en proaktiv elektroingeniør som vil være med å videreutvikle selskapets satsning innen elektroprosjektering av bygg. Du vil bli en del av et

Les mer

Omega Holtan kjøper ExTek

10. september signerte Omega Holtan AS kjøpsavtale med Seagull Oil & Gas AS, for det Bryne-baserte opplæringssenteret ExTek AS. Selskapsovertagelse skjer 1. oktober, og opplæringssenteret skal nå utvides med flere ansatte. Selskapet, som har spesialisert seg på opplæring innen fagfeltet Ex (installasjoner i eksplosjonsfarlige områder), har siden

Les mer

Eltakst – Ferdig sertifiseringsnorm

Regjeringen har nylig fremmet et forslag om endringer i avhendingsloven. Forslaget vil gi selger av en bolig et større ansvar for skjulte mangler. En god oversikt over elanleggets tilstand og eventuelle kostnader til utbedringer vil bli avgjørende for å kunne eliminere eventuelle erstatningskrav. NEK har gjennom en

Les mer

Omega Holtan er sertifisert etter FG-760:1

Fra 1. januar 2015 har forsikringsselskapene etablert en sertifiseringsordning for foretak som skal prosjektere installere, idriftsette, kontrollere, dokumentere og vedlikeholde automatiske brannalarmanlegg. Godkjennelsesordningen administreres av Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG). Reglene er utarbeidet av FG, og representanter for forsikringsselskapene i tillegg til et regelverksutvalg bestående av representanter fra ulike deler

Les mer

Tolkning og endring i NEK 400

ENDRET: Måling av lekkstrømmer fra sekundærvikling og kapsling for medisinsk IT-transformator TOLKNING: Strømforsyningsenheter som skal drives i parallell med et allment lavspenningsfordelingsnett Følg for mer info: LINK

Les mer

Stein Klevan, ny avdelingsleder i Omega Holtan

Siden januar er det jobbet med å finne rett kandidat til å lede kursavdelingen i Omega Holtan. Tirsdag 14. mai ble avtalen signert med Stein Klevan som kommer fra stillinger som fagsjef EKOM hos Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) og fagsjef EKOM hos NELFO. Stein bor på Nøtterøy,

Les mer

Ny norsk elektroteknisk publikasjon

NEK 591:2019: Flammehemmede, halogenfrie kabler, merkespenning inntil 500 V Normen beskriver krav til installasjonskabler med liten røykutvikling ved brann, og er tilpasset norske brannkrav til kabler i tråd med CPR – Byggevareforordningen. Regelverk: CPR er en Europeisk forordning som setter krav til bruk av bestemte brannklasser for

Les mer

Omega Holtan utvider til Kristiansand

Omega Holtan utvider til Kristiansand

Omega Holtan AS stiftet første april 2019 Electronova Kristiansand AS. Selskapet ble stiftet sammen med Electronova AS, ViaNova Kristiansand AS og daglig leder Ronny Røsstad Masternes Firmaet vil levere rådgivende ingeniørtjenester innen elektro og automasjon, hovedsakelig til prosjekter for veg, tunnel og bane. Oppgavene i dette er

Les mer

NEK utvikler ny norm for eltakst

Regjeringen har nylig fremmet et forslag om endringer i avhendingsloven. Forslaget vil gi selger av en bolig et større ansvar for skjulte mangler. En god oversikt over elanleggets tilstand og eventuelle kostnader til utbedringer vil bli avgjørende for å kunne eliminere eventuelle erstatningskrav. NEK vil i løpet

Les mer

Kompetanse- og nettverksbygging

NEK opplevde tidenes største tilstrømming til de tekniske komiteene i 2018. Veksten har vært jevn de siste årene, med en årlig vekst på rundt 5-6%. I 2018 ble dette toppen med hele 8%, som innebar en netto vekst var på hele 45 eksperter. De fleste nye medlemmene

Les mer

NEK oppretter komite for tingenes internett – Internet of Things. Noe for deg?

Vi omgir oss stadig med flere og flere produkter som snakker med hverandre over internett. Dette tingenes internett, eller Internet of Things, ville ikke vært mulig uten standardisering. Myndighetene har sett dette og vil nå prioritere deltakelse i standardiseringsarbeidet. Det er en ny dag for tingenes internett

Les mer

Årets Bedrift 2018 – Første gang en rådgiver er nominert

Tønsberg Næringsforening, i samarbeid med Tønsbergs Blad og Pulserende Kystperle, har nominert 5 bedrifter i Tønsberg-regionen til å få Næringslivets pris – Årets Bedrift 2018. Det vil si en bedrift fra enten Tønsberg, Færder eller Re kommuner. Kriteriet for utvelgelse: Bedrifter som bidrar spesielt positivt til næringslivet

Les mer

OMEGA HOLTAN ER NOMINERT – NÆRINGSLIVETS PRIS – ÅRETS BEDRIFT 2018

NÆRINGSLIVETS PRIS – ÅRETS BEDRIFT 2018 Tønsberg Næringsforening, i samarbeid med Tønsbergs Blad og Pulserende Kystperle, har nominert 5 bedrifter i vår region til å få NÆRINGSLIVETS PRIS – ÅRETS BEDRIFT 2018 Kriterie for utvelgelse: Bedrifter som bidrar spesielt positivt til næringslivet i regionen.   OMEGA HOLTAN

Les mer

NEK 400 : Engelsk utgave

NEK 400 er den foretrukne metoden i forskriften for elektriske lavspenningsinstallasjoner. I Norge er det et økende antall utenlandske installasjonsbedrifter som etablerer seg. NEK 400 foreligger derfor nå i engelsk utgave slik at installatører, leverandører og prosjekterende skal kunne følge normen enklere. Forståelsen for erklæring om samsvar

Les mer

Nytt nummer av NEK Meddelelser (nr.241)

Nytt nummer av NEK Meddelelser er nå lagt ut på NEK`s hjemmesider www.nek.no  med informasjon om nye prosjekter til avstemming og nye normer. Dere finner dem ved å klikke på Menu, Aktuelt og Meddelelser, eller ved å klikke på linken under: http://www.nek.no/aktuelt/meddelelser/  

Les mer

Omega Holtan vokser som leverandør av fagkurs elektro

  Omega Holtan har signert fire nye rammeavtaler for fagkurs innen elektro, og øker antall ansatte.   Avdelingsmøte 1/internopplæring                      Avdelingsmøte 2/internopplæring   Elektro og automasjon er et stort fagområde i Norge og resten av verden. Alle mulige fremtidsscenarioer inneholder en stadig økning og utnyttelse av avanserte styringer

Les mer

Omega Holtan på BFO-uka – Bransjens møteplass for et fremtidig brannsikkert samfunn!

Brannfaglig Fellesorganisasjon arrangerer for første gang «BFO-uka», som skal bli hele bransjens møteplass for et fremtidig brannsikkert samfunn! Omega Holtan er representert! Arne Mellingsæter står på stand og vil informere om våre brannforebyggende tjenester som elkontroll, termografering og internkontroll elektro.   Bedre brannvern for liv, miljø og

Les mer

Rammeavtale signert med Caverion

Omega Holtan har signert rammeavtale med Caverion, for leveranse av fagkurs innen elektro. Innen fagkurs elektro er veksten stor og den siste tiden har Omega Holtan inngått flere nye rammeavtaler, som igjen betyr økning i antall ansatte. Rammeavtale er inngått med Caverion, som har omtrent 2 600 medarbeidere

Les mer

Omega Holtan signerte rammeavtale med Omsorgsbygg

Omega Holtan har blitt tildelt kontrakt for termografering og tilstandskontroll av Oslo kommune v/ Omsorgsbygg Oslo KF. Kontrakt vil bli signert i løpet av de nærmeste dagene. Konkurransen ble gjennomført som åpen anbudskonkurranse og det var fem tilbydere som leverte tilbud. Alle tilbydere oppfylte kvalifikasjonskravene og tildeling

Les mer

Eliaden 2018 – Film og bilder

Takk for oss 🙂     Se film på vår Facebookprofil: https://www.facebook.com/omegaholtan/

Les mer

Nå er vi på Eliaden 2018 😎👏👏

Nå er vi på Elliaden 2018 😎👏👏 Vi promoterer: – vår Kursavdeling – vår Kontrollavdeling og kontrollavtaler med installatører – vår Rådgiveravdeling – vårt undervisningsutstyr til skole – Elektro, TIP, kjøretøy og naturfag. LeXsolar GmbH, LD Didactic GmbH og Bosch Rexroth. På Eliaden er det spennende seminarer om

Les mer

FGs elkontrollkonferanse 2018

Bilder fra FGs elkontrollkonferanse 2018 Vi takker for godt gjennomført konferanse med mange gode og nyttige innlegg fra bransjen! Viktig at vi har arenaer hvor vi kan treffes, diskutere og gi synspunkter fra forskjellige aktører i markedet. Alle innlegg ligger her: https://www.fgsikring.no/nytt…/…/elkontrollkonferansen-2018/ Flere bilder ligger her: https://www.flickr.com/…/150024338@N…/sets/72157668118575318

Les mer

Omega Holtan AS

Omega Holtan as er en landsdekkende kompetansevirksomhet innen elektroteknikk. Omega Engineering AS innfusjonerte Omega Termografering AS og Jørn Holtan AS i 2016. Selskapet endret navn til Omega Holtan AS.
Lær mer om oss

Ta kontakt

Telefon: 33 34 99 99
E-post: post@omegaholtan.no
Besøksadresse: Åslyveien 19, 3170 Sem
Fakturainformasjon: faktura@omegaholtan.no
Org.nr. 937 41 6407

Nyheter