EKOM, NEK 700 – Kurs i kabling for informasjonsteknologi og kommunikasjonssystemer, dagskurs, Oslo

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.
  • 16. november 2017
    08:00 - 16:00

Hvordan

Hvordan gjennomføre en installasjon på en kostnadseffektiv, forskriftsmessig, fagmessig og estetisk måte.

Beregnet for montører

Varighet: 1 dag

Innhold:

NEK 700:2016 Informasjonsteknologi

NEK 701:2016 Felles kablingssystemer

NEK 702:2016 Installasjon av kabling

NEK 700-serien er verktøyet myndighetene henviser til som fundament for planlegging og bygging av funksjonelle kablingsinstallasjoner i alle typer bygg. Det er også det verktøyet bransjen bør benytte for å sikre at minimumskravet til kvalitet oppfylles i alle deler av infrastrukturen for informasjonsteknologi og kommunikasjonssystemer.

  • Planlegging, tips til utførelse, terminering, merking og dokumentasjon.
  • Testing med instrument
  • Krav til merking
  • FDV dokumentasjon (Mal for FDV dokumentasjon medfølger kurset)
  •  Fiberoptikkravet til god håndverksmessig utførelse anses som svært viktig, både ved innvendige og utvendige arbeider. Produktene som velges skal ha egenskaper tilpasset bruksområdet, installasjonssted og miljø.
  • Installatører skal ha de nødvendige autorisasjoner for arbeidet som skal utføres, samt sertifiseringer for de produkter som benyttes.
  • I forbindelse med nybygg og rehabilitering er det viktig å sikre tildeling av nødvendige arealer og føringsveier som muliggjør etablering av et velfungerende IT-miljø.

Utførende skal alltid avkreves dokumentasjon og samsvarserklæring for installasjonen.

 

 

Sted:  

Telefon til stedet: 67817114

Adresse:
Leif Tronstads Plass 4, Sandvika, 1302, Norway