NEK 405-1, Resertifisering Elektrotermografi, Gardermoen

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.
  • 13. februar 2018 - 14. februar 2018
    09:00 - 17:00

NEK 405-1 krever ikke resertifiseringskurs, kun krav til bestått eksamen (re-eksaminering). I den forbindelse tilbyr vi oppdateringskurs som en forberedelse til re-eksamineringen. Resertifisering består av en teoretisk eksamen med 40 flervalgspørsmål, samt en praktisk eksamen som består av tolking av termogrammer. Dette gjelder både for lavspenning og høyspenning.

Avlagt eksamen kan benyttes et år frem i tid i forbindelse med resertifisering.

DNV og/eller Nemko er tilstede for og avholde 2 timers eksamen siste dagen, for de som ønsker.

Detaljerte krav og opplysninger kan leses i NEK 405-1 som foreligger hos NEK (www.nek.no) og kan kjøpes derfra.

Sted:  

Venue Website:

Adresse:
Balder allé 2, Gardermoen, 2060, Norway