NEK 400 Landbruk, Landbrukshåndboka, Stavanger

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.
  • 24. april 2017
    12:00 - 16:00

Dette er et kurs som tar for seg tilleggskravene i NEK 400 Landbruk, bakgrunn for dem og hvordan de kan benyttes

Kurset er beregnet for elektroinstallatører, saksbehandlere, montører og rådgivere til driftsbygninger og veksthus.

 NEK 400 Landbruk er en teknisk spesifikasjon som er utarbeidet av NEK etter ønske fra landbruksnæringen, Norges bondelag, Landbrukets brannvernkomite og Gartneriforbundet. Håndboka bygger på kravene i NEK 400, men stiller tilleggskrav for installasjoner i landbruket for å gi mer robuste el-anlegg, høyere sikkerhet og bedre økonomi basert på levetidskostnader. Kravene er basert på at de elektriske installasjonene skal tåle de krevende driftsforhold de blir utsattfor

Det har de senere år vært mange store og tragiske landbruksbranner, med tap av dyreliv og store økonomiske verdier. Statistikker fra Landbrukets brannvernkomite viser at over 70 % av landbruksbrannene er forårsaket av elektrisitet

Kurset tar for seg tilleggskravene i NEK 400 Landbruk, bakgrunnen for dem og hvordan de benyttes

 Ettermiddagskurs.  Velegnet også for montørene.

Kurset er også tilgjengelig som nettkurs.

Sted:  

Adresse:
Norway