HO2 – STCW, Høyspenningsanlegg, oppgradering Maskinist

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.
  • 6. mars 2017 - 11. mars 2017
    09:00 - 17:00

Vi tilbyr oppgradering for maskinoffiserer (H02-kurs) i henhold til STCW 1978 m/tillegg (STCW 2010). Kurset er i samarbeid med Færder Videregående skole.

Historikk

Høyspenningskurset H-01 for norsk elektropersonell som skal tjenestegjøre på skip og borerigger ble startet i 1982 ved Tønsberg maritime videregående skole (TMVS) på grunnlag av nye krav fra Sjøfartsdirektoratet (SD) for drift av høyspenningsanlegg. Høyspentkursene arrangeres i dag av Kurs- og kompetansesenteret ved Færder videregående skole. Vi har gjennomgått en kontinuerlig utvikling og tilpasning for å tilfredsstille nye forskrifter og krav. Dagens kurs tilfredsstiller kravene til STCW 1978 m/tillegg (STCW 2010) og er godkjent av Sjøfartsdirektoratet.

H02-kurs

H02-kurs:   7 dagers kurs (70 timer totalt inkl. 10 timer forkurs FSE og 10 timer forkurs oppgaver/selvstudie) for oppgradering maskinoffiser.

Høyspenningskurs – oppgradering maskinoffiser.

Forskriftenes vedlegg IV, STCW tabell A-III/1 og A-III/2- Oppgradering for maskinoffiserer, elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner på operativt og ledelsesnivå.

Sted:  

Adresse:
Banebakken 38,, Tønsberg, 3127, Norway