FSE Instruert Person, E-læring, – Norsk og Engelsk

Detaljer Pris Ant.
E-læring kr500,00 (NOK)  

  • 28. desember 2099
    08:00 - 17:00

Dette kurset er beregnet for drift og vedlikeholdspersonell, med eller uten elektrobakgrunn. •Hensikten er å gi grunnleggende kjennskap om hvilke faremomenter det er ved arbeid i et elektrisk anlegg og forebygging av ulykker.   Det er et krav fra myndighetene at når ikke-elektrofagfolk skal inn i et elektrisk anlegg, skal de være instruert til det arbeidet de har fått tillatelse til å utføre, som for eksempel skifte sikringer, resette bimetall-relè osv.

Primær målgruppe er personell som skal bli instruerte personer. Sekundær målgruppe er personer med rolle i virksomhetenes HMS-arbeid.

Webkurs er momsbelagt og priser vises eks mva