FSE industri – Høyspenning, E-læring, – Norsk og Engelsk

Detaljer Pris Ant.
Gratisbillett kr650,00 (NOK)  

  • 28. desember 2099
    08:00 - 17:00

FSE, Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg. Krav til årlig opplæring. Forskriften gjelder for alle som jobber på eller nær ved elektriske anlegg som er under spenning eller er tilrettelagt for å komme under spenning, samt drift av elektriske anlegg

Kurset fokuserer på holdninger til egen sikkerhet. Dessverre skjer det altfor mange ulykker i bransjen som følge av at forskriftene ikke benyttes.

Myndighetenes krav er at FSE skal gjennomgås med maksimum 12 måneders mellomrom, og dette skal dokumenteres i virksomhetens IK-system. Dette kravet gjelder alle som arbeider med elektrisitet, som installatørbedrifter med montører, hjelpemontører og lærlinger, industribedrifter med elektropersonell og/eller instruert personell.

Målgruppe: Alle som arbeider med installasjon, montering, drift og vedlikehold av elektriske installasjoner, maskiner og utstyr.

Webkurs er momsbelagt og priser vises eks mva