FEL-NEK 400:2018 med elektro TEK 17, Tønsberg

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.
  • 9. oktober 2018
    09:00 - 16:00

Kurs i normen NEK 400:2018. Dette kan arrangeres som komplett kurs, eller som blokkvise separate kurs hvor ulike temaer settes sammen.   Kurset tar for seg forskriftens definisjon av Elsikkerhetsbegrepet, krav til dokumentasjon, sluttkontroll og vurdering av risiko.

Gjennomgang av normens oppbygging, krav og endringer i NEK 400:2018, systemforståelse, ulike nettsystemer, beskyttelsestiltak, valg og montering av elektrisk utstyr samt krav til verifikasjon er sentrale evner i kurset.

Målgruppe:  Kurset  passer for elektropersonell i installasjonsbedrifter og i Industrien som elektrikere, saksbehandlere, ingeniører og faglig ansvarlige.  Kurset er også tilrettelagt for andre brukere som tilsynspersonell, leverandører og elektroinstallatører.

Kursets varighet:  Dagskurs.

For flere opplysninger kontakt Hanne:  hanne.holtan@omegaholtan.no

Sted:  

Adresse:
Åslyveien 19, Møterom, Sem, 3170, Norway