EX Grunnleggende, 3 dager, Bergen

  • 17. april 2018 - 19. april 2018
    09:00 - 16:00

Dette er et kurs beregnet for de som arbeider i- eller prosjekterer elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder.

Målsetningen med dette kurset er at de som deltar skal ha tilegnet seg nødvendig kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder. Dette for at de skal kunne foreta installasjoner og utføre vedlikehold på en sikker måte.

Kursinnhold, 3 dager kurs, EX grunnleggende.

Hva er et eksplosjonsfarlig område

Eksplosjonsteori

Forskjellige gassgrupper og temperaturklasser

Type beskyttelse og kapslingsgrader

Merking etter Cenelec, IEC, ATEX, IECEX, EPL

Praktiske eksempler på montering av Ex nipler og kabler

Jording

Sted:  

Telefon til stedet: 55301400

Venue Website:

Adresse:
Rosenkrantzgate 7, Bergen, 5003, Norway