EX grunnleggende praksiskurs, 3 dager, Bergen

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.
 • 6. november 2018 - 8. november 2018
  09:00 - 16:00

Kursbeskrivelse Ex grunnleggende 3 dager med praktiske øvinger.

Vi har vært heldige og har fått Bjørn Kristoffersen med oss på laget. Bjørn er kjent for mange i dette fagfeltet. Han har mange års erfaring med EX og har laget et helt nytt praktisk rettet kurs omkring temaet. Meld deg på for å få Bjørns kunnskap formidlet.

Alle forskrifter og normer som omhandler installasjoner i eksplosjonsfarlige (soneklassifiserte) områder, stille krav til den kompetansen som involvert personelle skal inneha. Disse kravene definerer hvilken kompetanse som skal skal finnes hos de som er involvert i design, installasjon og vedlikehold av Ex annlegg. Det er snakk om kompetanse både av teoretisk og praktisk art, og at denne kompetansen skal opprettholdes med jevne mellomrom. Slik kompetanse skal dokumenteres.

Etter gjennomført opplæring skal deltakerne ha tilegnet seg denne nødvendig kompetansen om Utstyr og installasjoner i eksplosjonsfarlige områder, slik at de skal kunne foreta installasjon og utføre vedlikehold på en måte som er i samsvar med regelverket.

Kurset gir også et godt grunnlag for en eventuell sertifisering i hht IECEx eller Compex.

Kurset inneholder en blanding av teori og praktiske øvinger på Ex utstyr.

 • Ex installasjoner i på land ( NEK EN 60079-14) og offshore (IEC 61892-7)
 • De mest vanlige eksplosjonsfarlige områder
 • Soneklassifisering og EPL
 • Enkel gass og eksplosjonsteori
 • Valg av utstyr i hht. sone og EPL.
 • Beskyttelsesarter
 • Merking (Atex og IEC og EPL)
 • Kabler og terminering med praktiske øvinger
 • Valg av nipler, med praktiske øvinger
 • Jording

Kurset er beregnet for:

Elektro-, automasjons- og annet personell som arbeider i eller prosjekterer elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder. Kurset er egnet både for land og offshore industrien

Kurset kan også leveres som bedriftsinternt kurs.

 

Sted:  

Adresse:
Bradbenken 3, Bergen, 5003, Norway