Elektronisk kommunikasjon – EKOM – NEK 700, dagskurs

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.
  • 18. oktober 2018
    09:00 - 16:00

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) henviser til relevante standarder; NEK 700 serien i sine forskrifter. Denne standard serien brukes også av utbyggere og rådgivende ingeniører som henvisningsdokument for all type infrastruktur i alle typer bygg.

Dette kurset gir en grundig innføring i oppbygning av og forståelse av NEK 700 serien. Temaer som omhandles er systemforståelse, hvordan de ulike nettstrukturene planlegges og de feil som kan inntreffe ved manglende kunnskap både innen planlegging og installasjon.

Varighet: 1 dag

Innhold i kurset:

  • NKOMs lover og regler
  • Oppbygning av NEK 700 serien
  • Planlegging av infrastruktur og valg av sambandsklasser og kvalitet
  • Oppbygging av fordelere
  • Krav til jording og elsikkerhet
  • Krav til installasjon og kvalitetssikring
  • Testing og krav til dokumentasjon

Målgruppe:

Alle som jobber med planlegging, installasjon eller drift av infrastruktur for tele- og datanett i ulike bygg.

 

 

 

 

Sted:  

Adresse:
Åslyveien 19, Møterom, Sem, 3170, Norway