Nyutgivelse av bladet Elsikkerhet – Elsikkerhet 89

Dette sommernummeret av Elsikkerhet inneholder statistikk og omtale av de elulykkene
som ble rapportert inn til DSB i løpet av foregående år. Det er også i år valgt å beskrive ulykker/hendelser som ikke har medført skader og/eller sykefravær, da det ofte er
tilfeldigheter som avgjør konsekvensene av en hendelse.

http://www.dsbinfo.no/DSBno/2017/tema/elsikkerhet-nr-89/

Elsikkerhet_nr_89

Omega Holtan AS

Omega Holtan as er en landsdekkende kompetansevirksomhet innen elektroteknikk. Omega Engineering AS innfusjonerte Omega Termografering AS og Jørn Holtan AS i 2016. Selskapet endret navn til Omega Holtan AS.
Lær mer om oss

Ta kontakt

Telefon: 33 34 99 99
E-post: post@omegaholtan.no
Besøksadresse: Åslyveien 21, 3170 Sem
Fakturainformasjon: faktura@omegaholtan.no
Org.nr. 937 41 6407

Nyheter