Nyheter

OMEGA HOLTAN ER NOMINERT – NÆRINGSLIVETS PRIS – ÅRETS BEDRIFT 2018

NÆRINGSLIVETS PRIS – ÅRETS BEDRIFT 2018 Tønsberg Næringsforening, i samarbeid med Tønsbergs Blad og Pulserende Kystperle, har nominert 5 bedrifter i vår region til å få NÆRINGSLIVETS PRIS – ÅRETS BEDRIFT 2018 Kriterie for utvelgelse: Bedrifter som bidrar spesielt positivt til næringslivet i regionen.   OMEGA HOLTAN

Les mer

NEK 400 : Engelsk utgave

NEK 400 er den foretrukne metoden i forskriften for elektriske lavspenningsinstallasjoner. I Norge er det et økende antall utenlandske installasjonsbedrifter som etablerer seg. NEK 400 foreligger derfor nå i engelsk utgave slik at installatører, leverandører og prosjekterende skal kunne følge normen enklere. Forståelsen for erklæring om samsvar

Les mer

Nytt nummer av NEK Meddelelser (nr.241)

Nytt nummer av NEK Meddelelser er nå lagt ut på NEK`s hjemmesider www.nek.no  med informasjon om nye prosjekter til avstemming og nye normer. Dere finner dem ved å klikke på Menu, Aktuelt og Meddelelser, eller ved å klikke på linken under: http://www.nek.no/aktuelt/meddelelser/  

Les mer

Omega Holtan vokser som leverandør av fagkurs elektro

  Omega Holtan har signert fire nye rammeavtaler for fagkurs innen elektro, og øker antall ansatte.   Avdelingsmøte 1/internopplæring                      Avdelingsmøte 2/internopplæring   Elektro og automasjon er et stort fagområde i Norge og resten av verden. Alle mulige fremtidsscenarioer inneholder en stadig økning og utnyttelse av avanserte styringer

Les mer

Omega Holtan på BFO-uka – Bransjens møteplass for et fremtidig brannsikkert samfunn!

Brannfaglig Fellesorganisasjon arrangerer for første gang «BFO-uka», som skal bli hele bransjens møteplass for et fremtidig brannsikkert samfunn! Omega Holtan er representert! Arne Mellingsæter står på stand og vil informere om våre brannforebyggende tjenester som elkontroll, termografering og internkontroll elektro.   Bedre brannvern for liv, miljø og

Les mer

Rammeavtale signert med Caverion

Omega Holtan har signert rammeavtale med Caverion, for leveranse av fagkurs innen elektro. Innen fagkurs elektro er veksten stor og den siste tiden har Omega Holtan inngått flere nye rammeavtaler, som igjen betyr økning i antall ansatte. Rammeavtale er inngått med Caverion, som har omtrent 2 600 medarbeidere

Les mer

Omega Holtan signerte rammeavtale med Omsorgsbygg

Omega Holtan har blitt tildelt kontrakt for termografering og tilstandskontroll av Oslo kommune v/ Omsorgsbygg Oslo KF. Kontrakt vil bli signert i løpet av de nærmeste dagene. Konkurransen ble gjennomført som åpen anbudskonkurranse og det var fem tilbydere som leverte tilbud. Alle tilbydere oppfylte kvalifikasjonskravene og tildeling

Les mer

Eliaden 2018 – Film og bilder

Takk for oss 🙂     Se film på vår Facebookprofil: https://www.facebook.com/omegaholtan/

Les mer

Nå er vi på Eliaden 2018 😎👏👏

Nå er vi på Elliaden 2018 😎👏👏 Vi promoterer: – vår Kursavdeling – vår Kontrollavdeling og kontrollavtaler med installatører – vår Rådgiveravdeling – vårt undervisningsutstyr til skole – Elektro, TIP, kjøretøy og naturfag. LeXsolar GmbH, LD Didactic GmbH og Bosch Rexroth. På Eliaden er det spennende seminarer om

Les mer

FGs elkontrollkonferanse 2018

Bilder fra FGs elkontrollkonferanse 2018 Vi takker for godt gjennomført konferanse med mange gode og nyttige innlegg fra bransjen! Viktig at vi har arenaer hvor vi kan treffes, diskutere og gi synspunkter fra forskjellige aktører i markedet. Alle innlegg ligger her: https://www.fgsikring.no/nytt…/…/elkontrollkonferansen-2018/ Flere bilder ligger her: https://www.flickr.com/…/150024338@N…/sets/72157668118575318

Les mer

NEK meddelelser nr.235

Nytt nummer av NEK Meddelelser er nå lagt ut på NEK`s hjemmesider www.nek.no  med informasjon om nye prosjekter til avstemming og nye normer. Dere finner dem ved å klikke på Menu, Aktuelt og Meddelelser, eller ved å klikke på linken under: https://www.nek.no/aktuelt/meddelelser/  

Les mer

Ny NEK 399 for alle bygg

Ny NEK 399 er nå publisert av Norsk Elektroteknisk Komitè! NEK 399 omhandler tilknytning mellom sluttbrukers elanlegg og ekomnett mot tilsvarende allment nett. Normen spesifiserer krav til utforming av tilknytningspunkt, eierforhold, ansvar og plikter til involverte parter – og danner grunnlag for privatrettslig avtale mellom partene. Denne

Les mer

Nye NEK 399:2018

NEK forventer at nye NEK 399:2018 – Tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett blir klar for lansering i starten av mars. NEK 399 har vært etterlyst i næringen i lang tid og NEK er derfor glad for den nærstående ferdigstillelsen. – NEK 399 lansering er timet bra i

Les mer

NEK meddelelser nr. 234 ute nå

Nytt nummer av NEK Meddelelser er nå lagt ut på NEK`s hjemmesider www.nek.no med informasjon om nye prosjekter til avstemming og nye normer. Dere finner dem ved å klikke på Menu, Aktuelt og Meddelelser, eller ved å klikke på linken under: Meddelelser Presentasjon av nye fastsatte normer/standarder,

Les mer

Omega Holtan signerte rammeavtale med Undervisningsbygg

Oslo kommune v/Undervisningsbygg Oslo KF har signert avtale med Omega Holtan, for sertifisert elkontroll. (fv) Elektroinspektør Ole Martin Broen og Per Christian Isdahl Dette er del av en parallell rammeavtale som gjelder for hele bygningsporteføljen til Undervisningsbygg, inndelt i 4 soner. Det var fem tilbydere som konkurrerte

Les mer

Det brenner ikke – minutt for minutt

Det brenner ikke! Sakte-TV tas til nye høyder. Live feed fra Brannvernforeningens webkamera, montert på fasade. «Det brenner ikke – minutt for minutt» Forebyggende arbeid hjelper Hvorfor brenner det ikke? – På grunn av dyktige ingeniører og fagfolk, som prosjekterer, bygger og vedlikeholder anlegg med lav brannrisiko!

Les mer

NEK Meddelelser nr. 233 ute nå!

Presentasjon av nye fastsatte normer/standarder, publikasjoner og høringer I NEK`s meddelelser, som publiseres hver måned, presenteres nye fastsatte normer fra CENELEC, samt prEN og prHD prosjekter som er til votering. Videre listes nye publikasjoner fra IEC, samt eventuelle nye norske normer. Alle IEC-normene implementeres som «NEK IEC»

Les mer

Rammeavtale signert med Hafslund Nett

Hafslund Nett AS har signert avtale med Omega Holtan, for termografering av trafostasjoner. Omega Holtan vant dermed leveransen i konkurranse med flere andre tilbydere. Omega Holtan har tilbudt sine tjenester innen termografering av transformatorstasjoner. Oppdraget skal gjennomføres etter en nøye planlagt fremdriftsplan og omfatter flere stasjoner i

Les mer

Julen 2017

Les mer

Det er nå publisert nye normer i NEK 405-serien

Nye normer i NEK 405-serien er nå publisert:   –          NEK 405-3:2014/Tillegg B:2017: Elkontroll i driftsbygninger i landbruk og veksthusnæringen Dette tillegget skal brukes ved elkontroll i driftsbygninger i landbruket eller veksthus, gitt at bruk av tillegget er avtalt mellom partene. Tillegget inngår som del av NEK

Les mer

Behov for faglig påfyll? Se vår nye kurskatalog for våren 2018

Kurskatalog  

Les mer

Har deres virksomhet hjertestarter og kjenner dere krav til bruksopplæring?

Regelverk for legfolks bruk av hjertestarter Nær 100 ganger så mange mennesker rammes av plutselig hjertestans sammenlignet med antallet som hvert år omkommer i brann i Norge. Innsats de første minuttene mens ambulansen er på vei kan være avgjørende. Mange virksomheter ønsker derfor å etablere lokal beredskap

Les mer

NYHET: Eksamensforberedende kurs for elektroinstallatørprøven / installatørprøven!

Dette kurset er for deg som kvalifiserer til elektroinstallatørprøven / installatørprøven, og som ønsker en kompetanseheving i forkant av eksamen. I kurset gjennomgår vi også informasjon knyttet til det praktiske rundt gjennomføringen av prøven. Kursinnhold Relevant regelverk Rollen som faglig ansvarlig Manuell prosjektering Risikovurdering Elsikkerhet Tidligere eksamensoppgaver

Les mer

Bistand for oppfyllelse av maskinforskriften

Omega Holtan bistår Maskinleverandør for å sikre at leveransen oppfyller kravene satt i Forskrift om maskiner (maskinforskriften). Vi kan bistå i deler av prosessen, eller stå som Maskinleverandør og ta totalansvar for å utstede samsvarserklæring iht vedlegg IIA eller IIB. Med en maskin menes: – en enhet

Les mer

Lansering av nytt konsept; Brannsikkerhetsrapporten

Lansering av nytt konsept; Brannsikkerhetsrapporten       Brannsikkerhetsrapporten er et nytt konsept hvor alle faktorer som bidrar til brannsikkerheten for et bygg, er satt i et helhetlig system. Tidligere har bygningseiere måtte forholde seg til ulike leverandører for å få en komplett løsning. Det er Norsk brannvernforening gjennom sitt

Les mer

Omega Holtan AS

Omega Holtan as er en landsdekkende kompetansevirksomhet innen elektroteknikk. Omega Engineering AS innfusjonerte Omega Termografering AS og Jørn Holtan AS i 2016. Selskapet endret navn til Omega Holtan AS.
Lær mer om oss

Ta kontakt

Telefon: 33 34 99 99
E-post: post@omegaholtan.no
Besøksadresse: Åslyveien 19, 3170 Sem
Fakturainformasjon: faktura@omegaholtan.no
Org.nr. 937 41 6407

Nyheter